บอดี้การ์ดหมอลำ

  แนท อนิพรณ์   พ้อยท์ ชลวิทย์   หมอลำ   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง บอดี้การ์ดหมอลำ พ้อยท์ ชลวิทย์ X แนท อนิพรณ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: สลา คุณวุฒิเรียบเรียง: ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้วสังกัดค่าย: แกรมมี่ โกลด์

Dm | Dm |A | A |
Dm | Dm |Dm | A |

Dm | Am |A# | Am |
Dm | Dm |Dm | Dm |

บ่แม่นตำรวจDm บ่แม่นทหารA#ผู้ใหญ่บ้าCนก็บ่ได้เป็Dmบ่ต้องบอกก็เห็A#น..ว่าอ้ายเป็CนพระเอกหมอDmลำ

แล้วบัดนี้A# อยากอายเด้Am รู้สึกต้อยต่ำDmใส่ชุดเพชรเลื่อมงาA#พระเอกหมอลำAmต้อยต่ำหม่องใด๋C

อยากเป็นบอดี้กาDmร์ด เป็นผู้อาสA#เฝ้าตาCมคุ้มภัยให้เDmธอสำบายดีอยู่เด้A#อ คงบ่ต้องมีคCนตามคุ้มภัยDmก็หม่อมพะนางผู้โA#ก้มีบ่าวจิ๊กโAmก๋ จอบสอยรอบDmกายพระเอกหมอลำคืออ้าundefinedย แอวอ่อนหลายหลายCสิคุ้มภัยได้อDmยู่บ้อ

บอFดี้การ์ดหมอลำAm มีหมอลำเA#ป็นบอดี้การ์Amเอาความจ้วDmดเป็นการ์ดคุ้มภัAmย เอาหัวใจA#เป็น รปภAm.อ้ายบ่ได้เป็นนักมวGmย ล่ะบ่ได้เป็นมือปืCบ่มีเครื่องแบA#บ ล่ะมัAmนสิ OK บ่Gmบ่มี OKDm แต่อ้ายมี โอ้ ล่ะ หนC Dm Fจะ รปภC. เธอด้วยเครื่องแบบหมอลำ

Dm | Dm |Dm | Dm |

บ่มีลำหัDmก บ่มีลำโค่น A#มีแต่ลำเพลิน ลำเต้Dmย ลำหย่าวย่านเก่งแต่อ้อนสาA#ว อ้อนแม่ ๆC ย่านบ่แคร์ใจDmเรามาบัดนี้A# อ้ายสิขอAmตัดตอนย้อนกล่Gmาวกะใจน้องมันA#เหงา ก็อยากสิมีCบอดี้กอดหลายกว่F

Dm | Dm |Dm | Dm |

Dm | Dm |Dm | Dm | Dm |

Dm | Am |A# | Am |
Dm | Am |A# | Am |

* | ** |

ยามเจอะควาDmมเหงา เราจะเป็นบCอดี้กอดให้Fกัน

Dm | Am |A# | Am | ( x2 ) | Dm |คอร์ดเพลง บอดี้การ์ดหมอลำ พ้อยท์ ชลวิทย์ X แนท อนิพรณ์

เนื้อเพลง บอดี้การ์ดหมอลำ พ้อยท์ ชลวิทย์ X แนท อนิพรณ์บ่แม่นตำรวจ บ่แม่นทหาร ผู้ใหญ่บ้านก็บ่ได้เป็น บ่ต้องบอกก็เห็นว่าอ้ายเป็นพระเอกหมอลำ แล้วบัดนี้ อยากอายเด้ รู้สึกต้อยต่ำ ใส่ชุดเพชรเลื่อมงาม พระเอกหมอลำต้อยต่ำหม่องใด๋ อยากเป็นบอดี้การ์ด เป็นผู้อาสา เฝ้าตามคุ้มภัยให้เธอ สำบายดีอยู่เด้อ คงบ่ต้องมีคนตามคุ้มภัย ก็หม่อมพะนางผู้โก้ มีบ่าวจิ๊กโก๋ จอบสอยรอบกาย พระเอกหมอลำคืออ้าย แอวอ่อนหลายหลาย สิคุ้มภัยได้อยู่บ้อ บอดี้การ์ดหมอลำ มีหมอลำเป็นบอดี้การ์ด เอาความจ้วดเป็นการ์ดคุ้มภัย เอาหัวใจเป็น รปภ อ้ายบ่ได้เป็นนักมวย ล่ะบ่ได้เป็นมือปืน บ่มีเครื่องแบบ ล่ะมันสิ OK บ่ บ่มี OK แต่อ้ายมี โอ้ ล่ะ หนอ จะ รปภเธอด้วยเครื่องแบบหมอลำ บ่มีลำหัก บ่มีลำโค่น มีแต่ลำเพลิน ลำเต้ย ลำหย่าว ย่านเก่งแต่อ้อนสาว อ้อนแม่ๆย่านบ่แคร์ใจเรา มาบัดนี้ อ้ายสิขอตัดตอนย้อนกล่าว กะใจน้องมันเหงา ก็อยากสิมีบอดี้กอดหลายกว่า ยามเจอะความเหงา เราจะเป็นบอดี้กอดให้กัน