ถ้าเธอรักใครคนหนึ่ง (Ost.บุพเพสันนิวาส2)

  อิ้งค์ วรันธร   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ถ้าเธอรักใครคนหนึ่ง อิ้งค์ วรันธร (INK WARUNTORN)
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปัณฑพล ประสารราชกิจเรียบเรียง: ปัณฑพล ประสารราชกิจสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

G# | Cm |Fm A# | D# |
G# | Gm |Fm A# | D# |D# |

ถ้าเธอรักใคG#รคนหนึ่ง เธอเองจะรู้Gmหรือเปล่าว่ารักของเธFmอชั่วคราวหรือรักA#ของเธอยาวนานD#กว่านั้น

ถ้าเธอพบใคG#รคนหนึ่ง.. ที่เธอให้ควาGmมสำคัญเมื่อเธอสบตFmาคู่นั้นเธอรู้A#สึกอย่างไD#

รักมันอาจเกิFmดด้วยใครลิขิGmหรือมันอาจเกิCmดด้วยตาต้องใจA#หรือมันอาจเกิFmดด้วยเหตุผลใGmใครเล่าเลยใคCmรจะเลยล่วงรู้A#

อาจเกิFmดเพราะใครกำหนGmหรือใครขีดกCmฎเกณฑ์ไว้ให้เจA#ให้เราต้องพG#บกันอยู่เสมA#อ..ทุกครั้งD#ไป..    D#7

 Fm  ถ้าเธGmอรักใครG#คนหนึ่ง   เธอเองจะรู้Gmหรือเปล่า  Cm   ว่ารักของเธFmอชั่วคราว   หรือรัG7กของเธอยาวนาCmนกว่านั้น..  A#   ถ้าเธอพบใคFmรคนหนึ่ง..A# ที่เธอให้ควาGmมสำคัญ.. Cm   เมื่อเธอสบตFmาคู่นั้น เธอรู้A#สึกอย่างไรD#..

G# A# | Cm |G# A# | D# |
G# A# | Cm A# |Fm | A# |

เมื่อรักผลิบาFmนในความรู้สึGmเธอไม่ต้องตรึCmกกตรองลึกลงไปA#เพราะเธอติดตาG#มฟังเสียงหัวใจA#พาล่องลอยไCmปจนใกล้หลุดฝัน

เมื่อรัFmกไม่อาจกำหนGmและไม่อาจกCmดเก็บไม่ให้โกรA#เธอเพียงแค่ปล่G#อยให้เธอเตลิA#ด.. ลอยD#ไป..

** |

B |

ถ้าเธอรักใครAคนหนึ่ง..และติดดตราตรึG#mงหัวใจ..  C#mความรักจะเกิF#mดขึ้นมาแบบไหG#dimอย่างไรคงไม่C#mสำคัญ.. B

เท่าเธอรักด้วF#mยทั้งหมด.. Bทุกสิ่งที่มันG#mเป็นฉัน..   C#mในชีวิตนี้F#mแค่นั้นที่ใBจ..ฉันต้องEการแม้นานแค่ไA | G#m C#mหน..จะเป็นความรัF#mกหนึ่งเดียวที่ใจB.. ฉันต้องEการ..คอร์ดเพลง ถ้าเธอรักใครคนหนึ่ง อิ้งค์ วรันธร (INK WARUNTORN)

เนื้อเพลง ถ้าเธอรักใครคนหนึ่ง (Ost.บุพเพสันนิวาส 2) อิ้งค์ วรันธรถ้าเธอรักใครคนหนึ่ง เธอเองจะรู้หรือเปล่า ว่ารักของเธอชั่วคราว หรือรักของเธอยาวนานกว่านั้น ถ้าเธอพบใครคนหนึ่งที่เธอให้ความสำคัญ เมื่อเธอสบตาคู่นั้นเธอรู้สึกอย่างไร รักมันอาจเกิดด้วยใครลิขิต หรือมันอาจเกิดด้วยตาต้องใจ หรือมันอาจเกิดด้วยเหตุผลใด ใครเล่าเลยใครจะเลยล่วงรู้ อาจเกิดเพราะใครกำหนด หรือใครขีดกฎเกณฑ์ไว้ให้เจอ ให้เราต้องพบกันอยู่เสมอทุกครั้งไป ถ้าเธอรักใครคนหนึ่ง เธอเองจะรู้หรือเปล่า ว่ารักของเธอชั่วคราว หรือรักของเธอยาวนานกว่านั้น ถ้าเธอพบใครคนหนึ่งที่เธอให้ความสำคัญ เมื่อเธอสบตาคู่นั้น เธอรู้สึกอย่างไร เมื่อรักผลิบานในความรู้สึก เธอไม่ต้องตรึกกตรองลึกลงไป เพราะเธอติดตามฟังเสียงหัวใจ พาล่องลอยไปจนใกล้หลุดฝัน เมื่อรักไม่อาจกำหนด และไม่อาจกดเก็บไม่ให้โกรธ เธอเพียงแค่ปล่อยให้เธอเตลิดลอยไป ถ้าเธอรักใครคนหนึ่ง และติดดตราตรึงหัวใจ ความรักจะเกิดขึ้นมาแบบไหน อย่างไรคงไม่สำคัญ เท่าเธอรักด้วยทั้งหมด ทุกสิ่งที่มันเป็นฉัน ในชีวิตนี้แค่นั้นที่ใจฉันต้องการ แม้นานแค่ไหน จะเป็นความรักหนึ่งเดียวที่ใจฉันต้องการ