เซาเจ็บเด้อใจ

  ต้าร์ ตจว.   ลูกทุ่ง   อีสาน   อกหัก   ให้กำลังใจ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เซาเจ็บเด้อใจ ต้าร์ ตจว.
เนื้อร้อง/ทำนอง: จตุพล กองษรเรียบเรียง: ดุ่ย เชียงรัมย์

E B | A |
E B | A |

เมื่อฮักEมันพังเพ ถึกเBท เกือบแม่นAตาย..หัวใจE..ปานถึกBฆ้อนทุบจนC#mมุน

ควบคุมAตัวเองบ่ได้B  ปล่อยใจG#mไปตามโลกหมุC#mวุ่นวF#mน สับสนในใจB..

ได้แต่Eนั่งเบิ่งฟ้า เป็นBบ้า ฟูมฟาAฮ้องEไห้ อยากได้BฮักกลับคืC#mแต่ใจAมันไร้ราBก น้ำตาG#mรดมันบ่ฟื้C#mต้องฝืF#mน..ลุกยืนBด้วยตัวEเรา..  B

เซาเจ็บเด้อEใจ.. B   เซาไหลเด้อน้ำC#mตา.. Bเซาแหน่เซาAบ้า อย่าหัวซาBคนบ่ฮักEเฮา..Bเซาทุกข์เด้อEใจ.. B   เซาไห้นำC#mเขา..BหลูโตนใจAเฮา.. ที่เอาแต่เจ็บBผู้เดียว..(เขาบ่เคยคิดสิเหลียวEแล)   B

คนแคEร์เฮายังมี  คนBหวังดีเฮาAกะหลายหาเอาEใหม่ อย่าไปBจมปลัC#mถึงเฮAาบ่มีไผB กะอยู่คนเดีG#mยวสักพัC#mแต่ก่F#mอนเฮากะบ่เคBย..ฮักเขEา..

E B | A |E B | C#m |

A B | G#m C#m |A | B |

* | ** |

โอ้C#ย..

เซาเจ็บเด้อF#ใจ.. C#   เซาไหลเด้อน้ำD#mตา..  C#เซาแหน่เซาBบ้า อย่าหัวซาC#คนบ่ฮักเF#ฮา.. C#เซาทุกข์เด้อF#ใจ.. C#   เซาไห้นำD#mเขา..C#หลูโตนใจBเฮา.. ที่เอาแต่เจ็บC#ผู้เดียว..เขาบ่เคยคิดสิเหลียวแล  

F#m | C# |B C# | F# |คอร์ดเพลง เซาเจ็บเด้อใจ ต้าร์ ตจว.

เนื้อเพลง เซาเจ็บเด้อใจ ต้าร์ ตจว.เมื่อฮักมันพังเพ ถึกเท เกือบแม่นตาย หัวใจปานถึกฆ้อนทุบจนมุน ควบคุมตัวเองบ่ได้ ปล่อยใจไปตามโลกหมุน วุ่นวน สับสนในใจ ได้แต่นั่งเบิ่งฟ้า เป็นบ้า ฟูมฟาย ฮ้องไห้ อยากได้ฮักกลับคืน แต่ใจมันไร้ราก น้ำตารดมันบ่ฟื้น ต้องฝืนลุกยืนด้วยตัวเรา เซาเจ็บเด้อใจ เซาไหลเด้อน้ำตา เซาแหน่เซาบ้า อย่าหัวซาคนบ่ฮักเฮา เซาทุกข์เด้อใจ เซาไห้นำเขา หลูโตนใจเฮาที่เอาแต่เจ็บผู้เดียว เขาบ่เคยคิดสิเหลียวแล คนแคร์เฮายังมี คนหวังดีเฮากะหลาย หาเอาใหม่ อย่าไปจมปลัก ถึงเฮาบ่มีไผ กะอยู่คนเดียวสักพัก แต่ก่อนเฮากะบ่เคยฮักเขา โอ้ย