ฮีลใจ (heal jai)

  พัด Vorapat   DoubleBam   First Anuwat   JEEP   Kinkaworn   LIT Ent.   NINEW   pluto.   sarah salola   สตริง   ให้กำลังใจ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ฮีลใจ พัด Vorapat x LIT Ent. x First Anuwat,sarah solola,Kinkaworn,NINEW,pluto.,DoubleBam,JEEP
เนื้อร้อง/ทำนอง: พัด Vorapatสังกัดค่าย: marr

B | F#/A# |G#m | E |

แค่ฉันBเห็นหน้าก็รู้ เธอไF#/A#ม่สดใสเหมือนเคยไม่G#mใช่เธอที่ฉันรู้จักEเลย

มีเรื่อBงแย่ ๆ ใช่ไหม หรือใคF#/A#รมาทำไม่ดีมีG#mอะไรลองเล่าให้ฟังEที

เป็นไงBวันนี้ เธอเหนื่อF#ยใช่ไหมก็ไม่G#mเป็นไรนะเธE

ให้เพลง ๆ นี้B.. มันฮีลใจของF#/A#เธอแม้ว่าต้องเจG#mอโลกที่ใจร้ายเท่าไEให้กอดของฉัBน.. ส่งผ่านเพลงนี้F#/A#ไปแม้ไม่มีใคG#mร เธอก็ยังมีฉันอEยู่

ใคBรจะมองยังไง ปล่อยเขF#/A#า ไม่ต้องสนใจมีG#mแค่เราเท่านั้นในตอนEนี้

จะเรื่อBงแย่ ๆ แค่ไหน เดี๋ยวมันF#/A#คงผ่านพ้นไปรู้G#mไว้เธอเก่งมากแล้วคนEดี

* | ** |

B | F# |G#m | E |
B | F# |G#m | E |

** | ** |

B | F# |G#m | E |คอร์ดเพลง ฮีลใจ พัด Vorapat x LIT Ent. x First Anuwat,sarah solola,Kinkaworn,NINEW,pluto.,DoubleBam,JEEP

เนื้อเพลง ฮีลใจ (heal jai) พัด Vorapat x LIT Ent. x First Anuwat,sarah solola,Kinkaworn,NINEW,pluto.,DoubleBam,JEEPแค่ฉันเห็นหน้าก็รู้ เธอไม่สดใสเหมือนเคย ไม่ใช่เธอที่ฉันรู้จักเลย มีเรื่องแย่ๆใช่ไหม หรือใครมาทำไม่ดี มีอะไรลองเล่าให้ฟังที เป็นไงวันนี้ เธอเหนื่อยใช่ไหม ก็ไม่เป็นไรนะเธอ ให้เพลงๆนี้มันฮีลใจของเธอ แม้ว่าต้องเจอโลกที่ใจร้ายเท่าไร ให้กอดของฉันส่งผ่านเพลงนี้ไป แม้ไม่มีใคร เธอก็ยังมีฉันอยู่ ใครจะมองยังไง ปล่อยเขา ไม่ต้องสนใจ มีแค่เราเท่านั้นในตอนนี้ จะเรื่องแย่ๆแค่ไหน เดี๋ยวมันคงผ่านพ้นไป รู้ไว้เธอเก่งมากแล้วคนดี