เลิกเอง เจ็บเอง

  กานต์ ทศน   ลูกทุ่ง   อีสาน   เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เลิกเองเจ็บเอง กานต์ ทศน
เนื้อร้อง/ทำนอง: กี้ พงษ์ศักดิ์เรียบเรียง: เอ็ม นาโนน

D A/C# | Bm A |
G A | D A |

ปากดีต่Bmอหน้าเขา ลับหลัAงกะใจอ่อนบอกเจ้าขอGงว่าบ่มีเขAา กะคงDบ่ตายปานหัวใจBmเจ้าของเข้มแข็งเฮ็ดคือจั่F#mงเจ้าของเก่งหลายเลยบอกเลิEmกเขาไป ทั้งที่เบิAดหัวใจยังฮักDเขาอยู่

แล้วกะมานั่Emงคิดฮอดเขา เคียดF#mให้เจ้าของเสียใจGที่เฮาเป็นคนบอกเลิกเขาAเอง..

บอกเลิกเขาแล้Dว กะมF#mานั่งคิดฮอดBmเขาตอนเขาอGยู่ เขาอ้อนวอAนกะไล่เขาDไปเลิกเองBmกะเจ็บเอง สมควรแล้F#mว บ่ต้องโทษไผโทษเฮาเอGง..ที่หัวใจAบ่เข้มแข็งDพอ

 Bm  คึดฮอดอยู่เด้อ ยังฮักF#mเจ้าคือเก่า G  อยากให้เจ้ากับมาฮักกัAน..

G A | F#m Bm |
G A | D F#m |

G A | F#m Bm |G A | D |

* | ** | ** |

โทษเฮาเอEmงที่หัวใจA.. บ่เข้มแข็งพอ

G | F#m |Em A | D |คอร์ดเพลง เลิกเองเจ็บเอง กานต์ ทศน

เนื้อเพลง เลิกเองเจ็บเอง กานต์ ทศนปากดีต่อหน้าเขา ลับหลังกะใจอ่อน บอกเจ้าของว่าบ่มีเขา กะคงบ่ตาย ปานหัวใจเจ้าของเข้มแข็ง เฮ็ดคือจั่งเจ้าของเก่งหลาย เลยบอกเลิกเขาไป ทั้งที่เบิดหัวใจยังฮักเขาอยู่ แล้วกะมานั่งคิดฮอดเขา เคียดให้เจ้าของ เสียใจที่เฮาเป็นคนบอกเลิกเขาเอง บอกเลิกเขาแล้ว กะมานั่งคิดฮอดเขา ตอนเขาอยู่ เขาอ้อนวอนกะไล่เขาไป เลิกเองกะเจ็บเอง สมควรแล้ว บ่ต้องโทษไผ โทษเฮาเองที่หัวใจบ่เข้มแข็งพอ คึดฮอดอยู่เด้อ ยังฮักเจ้าคือเก่า อยากให้เจ้ากับมาฮักกัน โทษเฮาเองที่หัวใจบ่เข้มแข็งพอ