ตราบที่ยังมีฟ้า

  ต้าร์ ตจว.   ลูกทุ่ง   อีสาน   ให้กำลังใจ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ตราบที่ยังมีฟ้า ต้าร์ ตจว.
เนื้อร้อง/ทำนอง: จตุพล กองษรเรียบเรียง: ดุ่ย เชียงรัมย์

E B | C#m B |A G#m | F#m B |

 E  เมื่อความฮักของเฮBา..เหลือค่าแค่ศูนC#mย์   ผู้ที่เขามาลุBน..มีค่ากว่าอ้าA   กะเข้าใจดีว่G#mา..สุดท้ายเจ้าต้องF#mไป   แต่อ้ายอยากให้เจ้Bาฮู้ไว้เด้อว่า

 E  มื้อใด๋ที่เจ้านั้Bน..เจอความผิดหวัC#m   น้ำตามันไหลหลั่งB อุกอั่งถั่งโถมA   อ้ายนี้สิคอยเป็G#mนดังเช่นสายF#mลม   พัดความเศร้Bาที่ถมในใจ

 E  มื้อใด๋ที่เจ้ามอBงบ่เห็นทางC#m   อ้ายนี้สิอยู่ข้าง ๆB เป็นดังแสงไฟA   ถึงเจ้าสิถิ่มอ้G#mายไปไกลแสนไกF#m   อ้ายยังห่วงใยBคือเก่าเด้อหล่า

E B | C#m B |A G#m | F#m B |

ตราบที่ยังมีEฟ้า..ที่คอยโอบกอG#mดดวงดาวอ้ายกะยังC#mฮักเจ้า เป็นห่วงเจ้าทุG#mกเวลาถึงความห่วงใยAจากอ้าย เจ้าบ่ได้ปราG#mรถนาแค่อยาF#mกให้เจ้าฮู้ไว้เด้อว่Bา..(แค่ได้ห่วงหา อ้ายก็สุขใจ)

E G#m | C#m B |A G#m | F#m B |

 E  บ่ได้หวังให้เจ้านั้Bนกลับคืนมา C#m  บ่ได้หวังให้เจ้ามBาคิดฮอดอ้าย A  อ้ายขอแค่ได้ห่วG#mงเจ้าอยู่ไกล ๆF#m   คงบ่กวนใจBเจ้าหลายเนาะหล่า

E B | C#m B |A G#m | F#m B |

** | ** |

E G#m | C#m B |A G#m | F#m B |
E |คอร์ดเพลง ตราบที่ยังมีฟ้า ต้าร์ ตจว.

เนื้อเพลง ตราบที่ยังมีฟ้า ต้าร์ ตจว.เมื่อความฮักของเฮาเหลือค่าแค่ศูนย์ ผู้ที่เขามาลุนมีค่ากว่าอ้าย กะเข้าใจดีว่าสุดท้ายเจ้าต้องไป แต่อ้ายอยากให้เจ้าฮู้ไว้เด้อว่า มื้อใด๋ที่เจ้านั้นเจอความผิดหวัง น้ำตามันไหลหลั่ง อุกอั่งถั่งโถม อ้ายนี้สิคอยเป็นดังเช่นสายลม พัดความเศร้าที่ถมในใจ มื้อใด๋ที่เจ้ามองบ่เห็นทาง อ้ายนี้สิอยู่ข้างๆเป็นดังแสงไฟ ถึงเจ้าสิถิ่มอ้ายไปไกลแสนไกล อ้ายยังห่วงใยคือเก่าเด้อหล่า ตราบที่ยังมีฟ้าที่คอยโอบกอดดวงดาว อ้ายกะยังฮักเจ้า เป็นห่วงเจ้าทุกเวลา ถึงความห่วงใยจากอ้าย เจ้าบ่ได้ปรารถนา แค่อยากให้เจ้าฮู้ไว้เด้อว่า แค่ได้ห่วงหา อ้ายก็สุขใจ บ่ได้หวังให้เจ้านั้นกลับคืนมา บ่ได้หวังให้เจ้ามาคิดฮอดอ้าย อ้ายขอแค่ได้ห่วงเจ้าอยู่ไกลๆ คงบ่กวนใจเจ้าหลายเนาะหล่า