เจ้าเงาะ

  กวาง จิรพรรณ   กานต์ ทศน   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   จีบ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เจ้าเงาะ กานต์ ทศน Ft. กวาง จิรพรรณ
เนื้อร้อง/ทำนอง: พีท กิตติธัชเรียบเรียง: ธงชัย ถาวรโชติ

C#m | G#m |F#m | B |

C#m | G#m |F#m | B |

เพียC#mงแค่ได้สบตาตัวฉันก็หลงรักเธอคงG#mเป็นพรหมลิขิตที่ทำให้เราได้เจอเก็บF#mเอาไปนอนฝันบางคืนถึงละเมอเอBอเอิ้งเออเอ่อเออ

เงิC#mนทองพี่มีน้อยแต่พร้อมจะทอบให้เลยโปรG#mดหันมองทางนี้โอ้เธออย่าทำเฉยเมยคิF#mดเหมือนกันอยู่ไหมได้โปรดเฉลยสักทีเธอBจ๋า

F#mม้ ไม่หล่อ ไม่รวย เงิG#mนไม่มีเป็นแสนแต่Aก็พร้อมเป็นแฟนที่ดีให้Bเธอ

รูปกายเป็นเงC#mาะที่ดูน่าชังแต่ใจของฉัG#mนงามดังสังข์ทองโอ้แม่นวลน้อF#mงได้โปรดช่วยมอBงกันที่หัวEใจไอ้เรื่องเจ้าชู้C#mพี่ก็ไม่เคยโอ้แม่ทรายเชG#mยโปรดจงไว้ใจมอบพวงมาลัF#mยให้พี่ได้ไหBม แม่รEจนา

C#m | G#m |F#m | B |
C#m | G#m |F#m | B |

งาC#mมอย่างเทพธิดา.. ที่G#mลงมาจากฟ้า..ฉัF#mนก็เลยเป็นหมาที่เห่าเครื่อBงบินมีC#mแต่ใจรักจริง พี่G#mไม่กลอกไม่กลิ้งF#mอเพลงแม่ยอดหญิงให้โอกาBสที

F#mม้ ไม่หล่อ ไม่รวย เงิG#mนไม่มีเป็นแสนแต่Aก็พร้อมควงแขA#dimนเป็นแฟนให้Bเธอ

ถึงกลายเป็นเงC#mาะที่ดูน่าชังแต่ใจพี่งาG#mมดุจดังสังข์ทองหัวใจของน้F#mองให้พี่จับจอBงหมดแล้วทั้งEใจถึงรูปไม่งาC#mมเหมือนดังใครเขาแต่เรื่องเจ้าชู้G#mน้องขอได้ไหมแล้วน้องจะยอF#mมมอบพวงมาลัBย..ให้นะเจ้าEเงาะ

** |

มอบพวงมาลัF#mย ยกให้ทั้งใBจของรEจนาสองเราสัญญF#mา ดูรักษBารักกันตลอดEไป

C#m | G#m | F#m | B | ( x2 )คอร์ดเพลง เจ้าเงาะ กานต์ ทศน Ft. กวาง จิรพรรณ

เนื้อเพลง เจ้าเงาะ กานต์ ทศน Ft. กวาง จิรพรรณเพียงแค่ได้สบตาตัวฉันก็หลงรักเธอ คงเป็นพรหมลิขิตที่ทำให้เราได้เจอ เก็บเอาไปนอนฝันบางคืนถึงละเมอ เออเอิ้งเออเอ่อเออ เงินทองพี่มีน้อยแต่พร้อมจะทอบให้เลย โปรดหันมองทางนี้โอ้เธออย่าทำเฉยเมย คิดเหมือนกันอยู่ไหมได้โปรดเฉลยสักทีเธอจ๋า แม้ ไม่หล่อ ไม่รวย เงินไม่มีเป็นแสน แต่ก็พร้อมเป็นแฟนที่ดีให้เธอ รูปกายเป็นเงาะที่ดูน่าชัง แต่ใจของฉันงามดังสังข์ทอง โอ้แม่นวลน้องได้โปรดช่วยมองกันที่หัวใจ ไอ้เรื่องเจ้าชู้พี่ก็ไม่เคย โอ้แม่ทรายเชยโปรดจงไว้ใจ มอบพวงมาลัยให้พี่ได้ไหม แม่รจนา งามอย่างเทพธิดาที่ลงมาจากฟ้า ฉันก็เลยเป็นหมาที่เห่าเครื่องบิน มีแต่ใจรักจริง พี่ไม่กลอกไม่กลิ้ง ขอเพลงแม่ยอดหญิงให้โอกาสที แม้ ไม่หล่อ ไม่รวย เงินไม่มีเป็นแสน แต่ก็พร้อมควงแขนเป็นแฟนให้เธอ ถึงกลายเป็นเงาะที่ดูน่าชัง แต่ใจพี่งามดุจดังสังข์ทอง หัวใจของน้องให้พี่จับจองหมดแล้วทั้งใจ ถึงรูปไม่งามเหมือนดังใครเขา แต่เรื่องเจ้าชู้น้องขอได้ไหม แล้วน้องจะยอมมอบพวงมาลัยให้นะเจ้าเงาะ มอบพวงมาลัย ยกให้ทั้งใจของรจนา สองเราสัญญา ดูรักษารักกันตลอดไป