ฟ้าหลังฝน

  เนสกาแฟ ศรีนคร   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   ใต้   คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ฟ้าหลังฝน เนสกาแฟ ศรีนคร
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปั๊ม จาระเม็ดเรียบเรียง: ธงชัย ถาวรโชติ

G F# |

อย่าปล่อยให้ถ่Gา ไม่รักไม่ว่Aา อย่าทำพันนี้DหัวใจD7ดวงน้อยดวงนี้G..บอบช้ำชีวีA พี่ปล่อยให้Dรอ   D7คอยแล้วเงียบหาBmย พี่บ่าวรู้หม้B7าย ละพี่คนดีEmทีหลังอย่าทำพันนี้G เจ็บปวดทุกทีA..ที่หัวใจF#..

Bm A |

สายฝนโปรยปรBmาย พี่บ่าวรู้หม้Aายน้องคิดถึงจัGยามฟ้ามืBmดฝนพรำEm น้องยังAจำคำพี่ได้Dดี     D7จะรักแต่น้อBmง หมายเป็นคู่ครB7องกับน้องคนนี้Emสัญญาออกจากปากพี่F#m จะรักน้องนี้F#ตลอดไBm

G F# |

รอคอยเวลBmา..พี่บ่าวบอกว่Aาจะมาขอน้อGจะจัดขันหมBmากเงินทอEmง..มาขอน้อAงตามประเพDณี..  D7คอยแล้วคอยเล่Gา วันนี้ต่อเช้Bmาก็ไม่เห็นมีEmข่าวคราวเงียบหายเป็นปีF#mให้บอกมานิF#..ว่าพี่เปลี่ยนBmใจ..

Bm A | G F# |

** |

สายฝนโรยรBmอยากให้ลมพAาพัดใจของพี่Bmฟ้าหลังฝBmนเปลี่ยนสีEm หัวใจน้องนี้AยังมีความDหวัง  D7น้องนั่งครวญคิGด ถึงชีวิBmตเรื่องราวความหลัEmตัดใจไม่ได้สักครั้F#mเพราะใจน้องยัF#งคิดถึงแต่Bmพี่

G F# |

Em | Bm |Em | Bm |
G | D |Em | F# |

** |

Bm A | G F# |

* |

G F# | Bm |คอร์ดเพลง ฟ้าหลังฝน เนสกาแฟ ศรีนคร

เนื้อเพลง ฟ้าหลังฝน เนสกาแฟ ศรีนครอย่าปล่อยให้ถ่า ไม่รักไม่ว่า อย่าทำพันนี้ หัวใจดวงน้อยดวงนี้บอบช้ำชีวี พี่ปล่อยให้รอ คอยแล้วเงียบหาย พี่บ่าวรู้หม้าย ละพี่คนดี ทีหลังอย่าทำพันนี้ เจ็บปวดทุกทีที่หัวใจ สายฝนโปรยปราย พี่บ่าวรู้หม้ายน้องคิดถึงจัง ยามฟ้ามืดฝนพรำ น้องยังจำคำพี่ได้ดี จะรักแต่น้อง หมายเป็นคู่ครองกับน้องคนนี้ สัญญาออกจากปากพี่ จะรักน้องนี้ตลอดไป รอคอยเวลาพี่บ่าวบอกว่าจะมาขอน้อง จะจัดขันหมากเงินทองมาขอน้องตามประเพณี คอยแล้วคอยเล่า วันนี้ต่อเช้าก็ไม่เห็นมี ข่าวคราวเงียบหายเป็นปี ให้บอกมานิว่าพี่เปลี่ยนใจ สายฝนโรยรา อยากให้ลมพาพัดใจของพี่ ฟ้าหลังฝนเปลี่ยนสี หัวใจน้องนี้ยังมีความหวัง น้องนั่งครวญคิด ถึงชีวิตเรื่องราวความหลัง ตัดใจไม่ได้สักครั้ง เพราะใจน้องยังคิดถึงแต่พี่