ลองของเก่า

  ต้าร์ ตจว.   ลูกทุ่ง   อีสาน   ให้กำลังใจ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ลองของเก่า ต้าร์ ตจว.
เนื้อร้อง/ทำนอง: จตุพล กองษร (อินดี้)เรียบเรียง: ดุ่ย เชียงรัมย์

A#m | F# |F | A#m |

ได้เห็นเรื่องราA#mวที่เจ้าโพสต์เจ้าว่ามันโคตรเจ็บF#หัวใจเจ้าโพสต์ว่าเจ็บใกFล้สิตายเมื่อถึกแฟนใหม่A#mของเจ้าทิ้ง

อ้ายเลยทักมA#mาทางข้อความไถ่ถามคนช้ำF#จากใจจริงถึงอ้ายเคยถึFกเจ้าทิ้ง แต่อ้ายกะยังห่วA#mงเจ้าหลาย..

ของที่เจ้าเคยใช้F#.. ยังวางเรียงราFยอยู่หม่องเก่าอ้ายบ่เคยคิดสิเอF#า.. ของเจ้าFไปถิ่มไสความฮักที่อ้ายให้เจ้F#า..   มันบ่เคยเก่Fา บ่จางหายมื่อนี้เห็นเจ้าปวดF#ใจ.. เอาความห่วงใยG#มาบอกว่า..

ลองกลับมาลองF#ของเก่าลองกลับมาใช้C#ของเดิมหม่องนี้บ่คิดF#สิซำเติม..เจ้าเด้อหC#ล่าหากเจ้าได้ลองF#ของใหม่ เจ็บหลายจนมีC#น้ำตาให้เจ้ากลับมF#า.. คืนกลับมG#า..(หาอ้ายได้C#เด้อ)        G#

อ้ายบ่ได้เผลA#mอทักมากวนแต่ใจอ้ายป่วนF#ให้ทักหาแค่อยากบอกเจ้Fาไว้เด้อว่า..ยังมีผีบ้A#mาฮักเจ้าหลาย..

* |

F# | C# |F# | C# |
F# | C# |D#m | G# |

** | ** |

หาอ้ายได้เสมอ

C# | F# |C# | F# |G# | C# |คอร์ดเพลง ลองของเก่า ต้าร์ ตจว.

เนื้อเพลง ลองของเก่า ต้าร์ ตจว.ได้เห็นเรื่องราวที่เจ้าโพสต์ เจ้าว่ามันโคตรเจ็บหัวใจ เจ้าโพสต์ว่าเจ็บใกล้สิตาย เมื่อถึกแฟนใหม่ของเจ้าทิ้ง อ้ายเลยทักมาทางข้อความ ไถ่ถามคนช้ำจากใจจริง ถึงอ้ายเคยถึกเจ้าทิ้ง แต่อ้ายกะยังห่วงเจ้าหลาย ของที่เจ้าเคยใช้ยังวางเรียงรายอยู่หม่องเก่า อ้ายบ่เคยคิดสิเอาของเจ้าไปถิ่มไส ความฮักที่อ้ายให้เจ้ามันบ่เคยเก่า บ่จางหาย มื่อนี้เห็นเจ้าปวดใจเอาความห่วงใยมาบอกว่า ลองกลับมาลองของเก่า ลองกลับมาใช้ของเดิม หม่องนี้บ่คิดสิซำเติมเจ้าเด้อหล่า หากเจ้าได้ลองของใหม่ เจ็บหลายจนมีน้ำตา ให้เจ้ากลับมาคืนกลับมา หาอ้ายได้เด้อ อ้ายบ่ได้เผลอทักมากวน แต่ใจอ้ายป่วนให้ทักหา แค่อยากบอกเจ้าไว้เด้อว่า ยังมีผีบ้าฮักเจ้าหลาย หาอ้ายได้เสมอ