อยากขึ้นสวรรค์

  พงษ์สิทธิ์ คำภีร์   เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง อยากขึ้นสวรรค์ ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
เนื้อร้อง/ทำนอง: พงษ์สิทธิ์ คำภีร์สังกัดค่าย: รถไฟดนตรี

C | G |F | C |
C | G |F | C |

รู้Cแค่เพียง.. ใจโบGกบินไป..ไกลแสนไกFล.. เกินใครจะฉุดดึงไว้C..

พ่Cอบอกว่า.. ร่ำเรียนGเถิดหนามีวิชFา.. ติดตัว ไม่มีอดตาCย..

รู้Cแค่เพียง.. แสงเสียงGล่อใจศิวิไลFซ์ มึนเมามอมมัวสวรCรค์..

เพื่Cอนบอกว่า.. เลิกเรียGนเถิดหนาหาความสุFข.. ใส่ตัว ใส่ใจก่อนตาCย..

 F  ปล่อยตัว ปล่อยใจ.. แล่นไปตามฝัCน.. F  มองเห็นสวรรค์รำไรไม่ไกCล.. F  ถลาถลำ เกินหันกลับไปC.. F  พ่อแม่อยู่ไหนช่วยเช็ดน้ำตC

 C  ช่วยฉันด้วย บอกทางฉันทีG F  อยากเป็นคนดี อยากขึ้นสวรรCค์ C  ช่วยฉันด้วย บอกทางฉันทีG F  อยากเป็นคนดี อยากขึ้นสวรรCค์

C | G |F | C |
C | G |F | C |

รู้Cแค่เพียง.. มีลมGหายใจ..ดิ้นรนในF.. วิถีทางที่เป็นมCา..

โลCกเรามี.. ทางดีG ทางร้ายเลือกเป็นไปF คิดเอง ทำเอง รับเอC

* | ** | ** | ** |คอร์ดเพลง อยากขึ้นสวรรค์ ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

เนื้อเพลง อยากขึ้นสวรรค์ ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์รู้แค่เพียงใจโบกบินไป ไกลแสนไกลเกินใครจะฉุดดึงไว้ พ่อบอกว่าร่ำเรียนเถิดหนา มีวิชาติดตัว ไม่มีอดตาย รู้แค่เพียงแสงเสียงล่อใจ ศิวิไลซ์ มึนเมามอมมัวสวรรค์ เพื่อนบอกว่าเลิกเรียนเถิดหนา หาความสุขใส่ตัว ใส่ใจก่อนตาย ปล่อยตัว ปล่อยใจแล่นไปตามฝัน มองเห็นสวรรค์รำไรไม่ไกล ถลาถลำ เกินหันกลับไป พ่อแม่อยู่ไหนช่วยเช็ดน้ำตา ช่วยฉันด้วย บอกทางฉันที อยากเป็นคนดี อยากขึ้นสวรรค์ ช่วยฉันด้วย บอกทางฉันที อยากเป็นคนดี อยากขึ้นสวรรค์ รู้แค่เพียงมีลมหายใจ ดิ้นรนในวิถีทางที่เป็นมา โลกเรามีทางดี ทางร้าย เลือกเป็นไป คิดเอง ทำเอง รับเอง