ด่านจับคนหลายใจ

  ต้าร์ ตจว.   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ด่านจับคนหลายใจ ต้าร์ ตจว.
เนื้อร้อง/ทำนอง: จตุพล กองษรเรียบเรียง: เอ็ม นาโนน

F#m | F#m |D | D |C# | C# | C# |

F#m | F#m |F#m | F#m |
D | D |C# | C# | C# |

ได้รับคำสั่F#mงมาตั้งด่านวันนี้สายบอกว่าสิมีคนหลายใจผ่านทางต้องเตรียมสกัDด ดักไว้ทุกเส้นทางอย่าปล่อยให้เธอผ่านข้C#าม..ไปม้างหัวใจผู้ใF#mด๋

เธอเคยทำร้าF#mยผู้ชายเกือบตายหลายหม่องงเธอหลอกเอาไปหย่องจนใจแตกสลายต้องจับมาปรัDบ คุมประพฤติหัวใจถ้าปล่อยเธอเอาไC#ว้..สิอันตรายกับหลาF#mยคน

ก็เลยต้องออกมDาตั้งด่EานจับเธF#mต้องจับกุมเธDอมาสอบสวEนหัวใF#mต้องทำการล้วBmง ต้องล้วง ต้องล้วงต้องล้วง ต้องล้วง ต้องล้วง ต้องล้วงเอาความจริงในใจD ว่าเธอไปโดนตัวไหC#น..(ถึงอยากมีใครหลาย ๆF#m คน)

F#m | F#m |D | D |C# | C# |

ใบอนุญาF#mตคนหลายใจก็บ่มีแล้วมันเป็นอย่างนี้สิบ่ให้จับได้ยังไงเซาได้แล้วเด้Dอ เซาเป็นคนหลายใจสิขังบ่ให้ไปไC#ส..ถ้ายังหลายใจอยู่คือF#mเก่า

D E | F#m |D E | F#m |
Bm | Bm |Bm | C# |C# | C# |

   โอ๊Bmย.. F#m  ย้อนว่าเจ้าหลายใจ ฮักไผบ่ฮักแท้ Bm  ใจมันปิ้นเปลี่ยนแปร ส่างเป็นแท้น้อคC#น..

** | ** |

F#m | F#m |

โอ้Dย..โอ้C#ย..       F# คอร์ดเพลง ด่านจับคนหลายใจ ต้าร์ ตจว.

เนื้อเพลง ด่านจับคนหลายใจ ต้าร์ ตจว.ได้รับคำสั่งมาตั้งด่านวันนี้ สายบอกว่าสิมีคนหลายใจผ่านทาง ต้องเตรียมสกัด ดักไว้ทุกเส้นทาง อย่าปล่อยให้เธอผ่านข้าม ไปม้างหัวใจผู้ใด๋ เธอเคยทำร้ายผู้ชายเกือบตายหลายหม่อง งเธอหลอกเอาไปหย่องจนใจแตกสลาย ต้องจับมาปรับ คุมประพฤติหัวใจ ถ้าปล่อยเธอเอาไว้ สิอันตรายกับหลายคน ก็เลยต้องออกมาตั้งด่านจับเธอ ต้องจับกุมเธอมาสอบสวนหัวใจ ต้องทำการล้วง ต้องล้วง ต้องล้วง ต้องล้วง ต้องล้วง ต้องล้วง ต้องล้วง เอาความจริงในใจ ว่าเธอไปโดนตัวไหน ถึงอยากมีใครหลายๆคน ใบอนุญาตคนหลายใจก็บ่มี แล้วมันเป็นอย่างนี้สิบ่ให้จับได้ยังไง เซาได้แล้วเด้อ เซาเป็นคนหลายใจ สิขังบ่ให้ไปไส ถ้ายังหลายใจอยู่คือเก่า โอ๊ย ย้อนว่าเจ้าหลายใจ ฮักไผบ่ฮักแท้ ใจมันปิ้นเปลี่ยนแปร ส่างเป็นแท้น้อคน โอ้ย โอ้ย