ใจเหลือเหลือ

  Wonderframe   สตริง   จีบ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ใจเหลือเหลือ WONDERFRAME
เนื้อร้อง/ทำนอง: ประตูสีชา

A# Dm | Cm F |
A# Dm | Cm F |

 A#  ลำพังรักเธอDmคนเดียว   ทำให้ลำบCmากใจมากอยู่Fแล้ว A#  ยังมีเขาเข้าDmมาแข่ง   เข้ามาแบ่งCmแย่งเธอจากฉันFไป

 D#  และเหมือนจะรู้ชะตา..ว่าไม่มีปัญญDmาสู้เขาGmได้ D#  และเหมือนต้องถอDnยทางไปและควรตัดCmใจ   ก่อนจะต้อD#งนอนร้องไห้Fมากกว่าที่เคย

A# Dm | Cm F |

 A#  เมื่อเกมรักยังDmไม่จบ ยังไม่อยาCmกจะนับหยดน้ำFตา A#  ก่อนนอนฉันภาDmวนา..ให้เขามCmาด้วยใจไม่จริFงจัง

 D#  แม้รู้ฉันไม่ดีพอ แต่จะขอDmบอกรักให้เธGmอฟัง D#  แม้รู้ว่าเกิDmนกำลัง..ที่จะแบกCmหวัง   แต่ใจก็สั่D#งให้รักไปF

เศษใจเหลือเหลืD#อ ถ้าเธอยังคงเผื่อเอาDmไว้ถ้าGmเธอยังไม่แน่Cmใจ เก็บไว้Fให้ฉันได้หรือA#เปล่า  A#7ให้ฉันมีD#ความหวังสักนิด ได้มีสิDmทธิ์แค่นี้ก็เGmอาแม้Cmว่าเธอจะชอบDmเขาแต่อย่าเพิ่งยอD#มให้เขาเอFาไปหมดหัว(A#)ใจ

 A#  รักสามฉันเศร้าDmคนเดียว   ได้แต่รอCmขอเธอช่วยเห็นFใจ A#  อยากไล่เขาไปDmไกล ๆ เธอคงมอCmงใจฉันดีกว่Fานี้

 D#  แค่เพียงเห็นเธอเคียงกัน   ทำให้ฉันDmน้ำตาแทบล้นปรี่Gm D#  เธอหลงเขาแล้วDmคนดี แต่ว่าทาCmงนี้..   อย่าลืมว่ามีD#ฉันอีกคF

** |

 D#  ฉันไปไหDmนไม่รอGm   กว่าจะรักใคCmรสักคFนไม่ง่ายA#เลย   ฉัD#นไม่กล้าลืม ไม่กล้Dmาทิ้งรักไปGmเลย   เพราะรู้Cmว่าใจคงเจ็Dmบมากกว่าD# Fนี้..

** |คอร์ดเพลง ใจเหลือๆ WONDERFRAME

เนื้อเพลง ใจเหลือเหลือ WONDERFRAMEลำพังรักเธอคนเดียว ทำให้ลำบากใจมากอยู่แล้ว ยังมีเขาเข้ามาแข่ง เข้ามาแบ่งแย่งเธอจากฉันไป และเหมือนจะรู้ชะตาว่าไม่มีปัญญาสู้เขาได้ และเหมือนต้องถอยทางไปและควรตัดใจ ก่อนจะต้องนอนร้องไห้มากกว่าที่เคย เมื่อเกมรักยังไม่จบ ยังไม่อยากจะนับหยดน้ำตา ก่อนนอนฉันภาวนาให้เขามาด้วยใจไม่จริงจัง แม้รู้ฉันไม่ดีพอ แต่จะขอบอกรักให้เธอฟัง แม้รู้ว่าเกินกำลังที่จะแบกหวัง แต่ใจก็สั่งให้รักไป เศษใจเหลือเหลือ ถ้าเธอยังคงเผื่อเอาไว้ ถ้าเธอยังไม่แน่ใจ เก็บไว้ให้ฉันได้หรือเปล่า ให้ฉันมีความหวังสักนิด ได้มีสิทธิ์แค่นี้ก็เอา แม้ว่าเธอจะชอบเขา แต่อย่าเพิ่งยอมให้เขาเอาไปหมดหัวใจ รักสามฉันเศร้าคนเดียว ได้แต่รอขอเธอช่วยเห็นใจ อยากไล่เขาไปไกลๆเธอคงมองใจฉันดีกว่านี้ แค่เพียงเห็นเธอเคียงกัน ทำให้ฉันน้ำตาแทบล้นปรี่ เธอหลงเขาแล้วคนดี แต่ว่าทางนี้ อย่าลืมว่ามีฉันอีกคน ฉันไปไหนไม่รอด กว่าจะรักใครสักคนไม่ง่ายเลย ฉันไม่กล้าลืม ไม่กล้าทิ้งรักไปเลย เพราะรู้ว่าใจคงเจ็บมากกว่านี้