ผ้าคลุมล่องหน (Invisibility Cloak)

  BABEPOOM   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ผ้าคลุมล่องหน BABEPOOM
เนื้อร้อง/ทำนอง: ภาณุวัฒน์ โอฬาร,อริญชย์ หมัดนุรักษ์,ธนัชชา รุ่งโรจน์เรียบเรียง: Harmonik Frappeสังกัดค่าย: DUMB Recordings

A | G#m7b5 C#7 |F#m | Esus2 |

 A  ถ้าในความเป็นจG#m7b5ริง..มันมีC#7เวทมนต์F#m   อยู่ในโลกที่ทำอะไรEmได้เหมือAนเล่นกD   คงจะดีC#mกว่านี้ คงจะง่าBmยกว่านี้   คงลืมEเธอได้ไม่ยากเย็น

 A  แบบในหนังที่มันมีG#m7b5..ผ้าคลุมC#7วิเศษ   F#m   ที่สามารถคลุมทุกอย่Emาง ที่ฉัAนไม่ต้องกาD   ไม่ต้องกาC#mรจะเห็น   ให้อัBmนตรธานลบเลือนไปจากใE

อยากคลุมทุกความทรงจำDmaj7ให้มันหายไC#mคลุมทุกความรู้สึDmaj7กที่มันเสียใC#mอยากลืมทุกเรื่องวันนั้Dmaj7น ลืมทุกเรื่องที่พัC#mงข้างใF#7ที่ทBmรมานเท่าไEร (อยากลืมว่าเคยเสียใจก็เพราะเธอ)

A | G#m7b5 C#7 |F#m | Esus2 |

 A  แม้เข้าใจทุกอG#m7b5ย่าง รู้มันจC#7บไปนานแล้F#m   และเธอได้เริ่มใหEmม่ ฉันว่ามัAนก็ดีแล้ว

 D  ติดที่ฉันไม่ได้เป็นคนที่เข้มแข็ง C#m  ติดที่ฉันไม่ได้เก่งขนาCmดนั้น   ยอBmมรับความจริง คงไม่ไหE

** |

 Dmaj7  แต่ความจริC#mงคือฉันก็เป็นแค่คBmนธรรมดA   ที่ไม่Dmaj7มีเวทมนต์ ไม่C#mมีผ้าคลุF#7   ทุกอย่าBmงมันคงต้องรักDm Eษา..      ด้วยเวลา

A | G#m7b5 C#7 |F#m E A |
D | C#m |Bm | E |

** |

เพราะฉันไม่เคยจะลืDmaj7มว่าเรารักกัC#mสุดท้ายก็ยังคงจำDmaj7ว่าเธอมีความหมC#mายจำได้ทุกเรื่องวันนั้Dmaj7น จำว่ามันดีแC#mค่ไหน F#7

ไม่รู้Bmว่ามันจะนานเท่าไEจะลืมว่าเคยเสียใจก็เพราะเธอ

A | G#m7b5 C#7 |F#m | Esus2 |คอร์ดเพลง ผ้าคลุมล่องหน BABEPOOM

เนื้อเพลง ผ้าคลุมล่องหน (Invisibility Cloak) BABEPOOMถ้าในความเป็นจริงมันมีเวทมนต์ อยู่ในโลกที่ทำอะไรได้เหมือนเล่นกล คงจะดีกว่านี้ คงจะง่ายกว่านี้ คงลืมเธอได้ไม่ยากเย็น แบบในหนังที่มันมีผ้าคลุมวิเศษ ที่สามารถคลุมทุกอย่าง ที่ฉันไม่ต้องการ ไม่ต้องการจะเห็น ให้อันตรธานลบเลือนไปจากใจ อยากคลุมทุกความทรงจำให้มันหายไป คลุมทุกความรู้สึกที่มันเสียใจ อยากลืมทุกเรื่องวันนั้น ลืมทุกเรื่องที่พังข้างใน ที่ทรมานเท่าไร อยากลืมว่าเคยเสียใจก็เพราะเธอ แม้เข้าใจทุกอย่าง รู้มันจบไปนานแล้ว และเธอได้เริ่มใหม่ ฉันว่ามันก็ดีแล้ว ติดที่ฉันไม่ได้เป็นคนที่เข้มแข็ง ติดที่ฉันไม่ได้เก่งขนาดนั้น ยอมรับความจริง คงไม่ไหว แต่ความจริงคือฉันก็เป็นแค่คนธรรมดา ที่ไม่มีเวทมนต์ ไม่มีผ้าคลุม ทุกอย่างมันคงต้องรักษาด้วยเวลา เพราะฉันไม่เคยจะลืมว่าเรารักกัน สุดท้ายก็ยังคงจำว่าเธอมีความหมาย จำได้ทุกเรื่องวันนั้น จำว่ามันดีแค่ไหน ไม่รู้ว่ามันจะนานเท่าไร จะลืมว่าเคยเสียใจก็เพราะเธอ


จะดีแค่ไหน ถ้าคนไม่วิเศษแบบเรา ได้เข้าไปอยู่ในโลกของผู้วิเศษซักครั้ง โลกที่มีของวิเศษให้เลือกใช้ได้เต็มไปหมด โลกที่จัดการทุกอย่างได้ง่ายดาย แค่โบกไม้กายสิทธิ์ โลกที่เดินทางไปสถานที่ไกลๆได้ ในเวลาไม่กี่วินาที