พี่จน ทนได้หม้าย

  เจมส์ พีรพัฒน์   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   ใต้   บ้านๆ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง พี่จนทนได้หม้าย เจมส์ พีรพัฒน์
เนื้อร้อง/ทำนอง: บ่าว ใบตาลเรียบเรียง: เสก ผานชื่นสังกัดค่าย: บ่าวใบตาล มิวสิค

C Em | Am |F G | C G |

ไม่มีเ งิCนมีทอง คงคล้Emองใจเธอไม่อAmยู่หากชี วิFตไม่ได้เลิศหรูG คงอยู่กับเธอได้ไม่ได้Cนาน.. C7

หากไม่มีFหลุยส์วิตตองG กระเป๋Emาแบรนด์เนมบนห้Amางกินข้าวข้างทาDmง คงไม่มีทาGงจะรั้งให้เธอCอยู่

ก็มีAmแค่รถพ่วงร้าย เธอคงอาEmยถ้าซ้อนท้ายพี่ไม่ได้มีFไอโฟนจอสีG เธอคงรับไม่ได้Cจะให้มีทอFงเส้นใหญ่โต ๆGที่เอาไว้โชEmว์โอ้อวดเพื่อนAmได้..Dmงเป็นไปไม่ได้G เพราะว่าพี่มันCจน..  C7

เพราะพี่มันจFน น้องGต้องทนพี่บ้าAmอย่าชวนไปเดินห้Fาง หัดเดินบ้าGงหลาดนัดเปิดท้าCอย่าติดหรูF คิดใช้ของแพGสี่ประตูป้ายแดEmง พี่คงหาหม้Amาย

แหวนเพชรFที่น้องอยากได้G พี่มีFแต่แหวนพระให้Gใช้แทนก่อนได้หม้ายน้อC

F G | Em Am |F G | C C7 |

F G | Em Am |F G | C G |

รักที่ใจC ไม่ใช้เงินตรEmา พอเป็นไปได้Amหม้ายรักที่บ้าFนพี่หาหม้ายไรG เป็นไปได้หม้ายCน้อง  C7ถ้าแหลงกัFน..ที่ความGดี เรื่องนี้Emไม่บัดสีใครแน่นอAmลองคิดแFลตะน้องบังอGร แล้วค่อยตัดสินCกัน

* | ** | *** | *** |

F G | F G |C |คอร์ดเพลง พี่จนทนได้ไหม เจมส์ พีรพัฒน์

เนื้อเพลง พี่จนทนได้หม้าย เจมส์ พีรพัฒน์ไม่มีเ งินมีทอง คงคล้องใจเธอไม่อยู่ หากชี วิตไม่ได้เลิศหรู คงอยู่กับเธอได้ไม่ได้นาน หากไม่มีหลุยส์วิตตอง กระเป๋าแบรนด์เนมบนห้าง กินข้าวข้างทาง คงไม่มีทางจะรั้งให้เธออยู่ ก็มีแค่รถพ่วงร้าย เธอคงอายถ้าซ้อนท้ายพี่ ไม่ได้มีไอโฟนจอสี เธอคงรับไม่ได้ จะให้มีทองเส้นใหญ่โตๆ ที่เอาไว้โชว์โอ้อวดเพื่อนได้ คงเป็นไปไม่ได้ เพราะว่าพี่มันจน เพราะพี่มันจน น้องต้องทนพี่บ้าง อย่าชวนไปเดินห้าง หัดเดินบ้างหลาดนัดเปิดท้าย อย่าติดหรู คิดใช้ของแพง สี่ประตูป้ายแดง พี่คงหาหม้าย แหวนเพชรที่น้องอยากได้ พี่มีแต่แหวนพระให้ ใช้แทนก่อนได้หม้ายน้อง รักที่ใจ ไม่ใช้เงินตรา พอเป็นไปได้หม้าย รักที่บ้านพี่หาหม้ายไร เป็นไปได้หม้ายน้อง ถ้าแหลงกันที่ความดี เรื่องนี้ไม่บัดสีใครแน่นอน ลองคิดแลตะน้องบังอร แล้วค่อยตัดสินกัน