ของเล่นคลายเหงา

  เนสกาแฟ ศรีนคร   ลูกทุ่ง   อีสาน   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ของเล่นคลายเหงา เนสกาแฟ ศรีนคร
เนื้อร้อง/ทำนอง: บีท วรัญญูเรียบเรียง: จินนี่ ภูไท

F# G#m | E F# |D#m E | E F# |

มาเฮ็G#mดน้องคักแท้น้อ แม่นเคียF#ดอีหยังให้กันเจ้าคือไปEกับเขาจั่งซั่นเห่G#mอของใหม่ กะถิ่มF#มันของเก่าแม่นควาEมคะเจ้าเพิ่นว่า.. พ้อใหม่F#มักหน้า..

เสียโง่G#mคักแหน่ ให้ผู้ชาF#ยหลายใจวาแม่Eนคนที่ใช่ มันกะF#บ่แม่นเจ็G#mบจนแค้น แน่นไปฮอดF#หัวใจจักสิเว้Eาสิด่า.. เจ้าจังF#ใด๋..

มาตั๋วกูฮัBก.. มาตั๋วให้กูหลF#/A#งเฮ็ดหยังคันบ่คิดจริงจัEง.. โอ้ยF#น้อ..คนเจ็Eบกะเจ็บสิตาย คนสำบาD#mย มีแฮงแม่นโตG#mเจ้าเห็นน้อC#mงเป็นแค่ของเล่นคลายเหงF#า..(ของเจ้าสั่นตี้)

B | F#/A# |E | F# |
E | D#m G#m |C#m | F# |F# |

* | ** | ** |

G# A#m | F# G# |
F F# | F# G# |G# |คอร์ดเพลง ของเล่นคลายเหงา เนสกาแฟ ศรีนคร

เนื้อเพลง ของเล่นคลายเหงา เนสกาแฟ ศรีนครมาเฮ็ดน้องคักแท้น้อ แม่นเคียดอีหยังให้กัน เจ้าคือไปกับเขาจั่งซั่น เห่อของใหม่ กะถิ่มมันของเก่า แม่นความคะเจ้าเพิ่นว่าพ้อใหม่มักหน้า เสียโง่คักแหน่ ให้ผู้ชายหลายใจ วาแม่นคนที่ใช่ มันกะบ่แม่น เจ็บจนแค้น แน่นไปฮอดหัวใจ จักสิเว้าสิด่าเจ้าจังใด๋ มาตั๋วกูฮักมาตั๋วให้กูหลงเฮ็ดหยัง คันบ่คิดจริงจังโอ้ยน้อ คนเจ็บกะเจ็บสิตาย คนสำบาย มีแฮงแม่นโตเจ้า เห็นน้องเป็นแค่ของเล่นคลายเหงา ของเจ้าสั่นตี้