เอาแต่ใจ

  GoyNattyDream   Paradox   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เอาแต่ใจ PARADOX x GOY NATTY DREAM
เนื้อร้อง/ทำนอง: อิทธิพงศ์ กฤดากร ณ อยุธยา (ต้า Paradox)เรียบเรียง: PARADOX (พาราด็อกซ์)สังกัดค่าย: WhiteMusic

B | B |
B | B |
B | B | B |

ก็รู้แหละนBะ ก็คิดแหละนะไม่ต้องมาย้ำ ไม่ต้องมาทัก ก็รู้แหละนะก็เอาแต่ใC#mจ ก็เอาแต่ใจไม่อยากให้เธF#อ ไม่อยากให้ใคร ต้องมาขัดใจB

ก็ฉันมันร้อBน ก็ฉันมันร้ายไม่ต้องมาย้ำ ไม่ต้องมาย้อน ว่าฉันมันร้ายก็อยู่กับเธC#mอ แล้วมันสบายได้เหวี่ยงกับเธF#อ ได้ใส่อารมณ์ แล้วมันสะใจB

ไม่ชอบให้ขัEดใจ ก็เพราะฉันเอาแต่ใจไม่ชอบให้ขัBดใจ ก็เพราะรักเธอกว่าใครที่ฉันนั้นเหวี่Eยงไป อยากให้รู้ว่าห่วงใยก็อย่F#าขัดใจซิเธอ

ก็รู้เถอะนBะ ก็เพราะว่ารักที่เหวี่ยงที่วีน ที่โกรธที่งอน ก็เพราะว่ารักก็เธอน่ะยอC#mม..ให้เอาแต่ใจพออยู่ด้วยกัF#น ได้เหวี่ยงใส่เธอ แล้วมันสะใจB

ที่ฉันนั้นเหวี่ยEงไป ก็เพราะฉันเอาแต่ใจที่ฉันเหวี่ยBงไป ก็เพราะรักเธอกว่าใครไม่ชอบให้ขัEดใจ อยากให้ง้อตลอดไปก็อย่F#าขัดใจนะเธอ

ก็เธอน่ะชอBบจู้จี้ เอาอย่างนี้ ต้องเอาอย่างนั้นชอบมาโน่นนี่นั่น เอาอย่างงั้น ก็จะเอาอย่างงี้ก็เธอน่ะชอC#mบขี้บ่น แต่เธอไม่ชอบให้บ่นก็เลยต้องขัF#ดใจกันทุกที

* |

ไม่ชอบให้ขัEดใจ ก็เพราะฉันเอาแต่ใจไม่ชอบให้ขัBดใจ อยากให้ง้อตลอดไป

ที่ฉันนั้นเหวี่ยEงไป ก็เพราะรักเธอกว่าใครก็อย่F#าขัดใจนะเธอ

B | B |B | B |คอร์ดเพลง เอาแต่ใจ PARADOX x GOY NATTY DREAM

เนื้อเพลง เอาแต่ใจ PARADOX x GoyNattyDreamก็รู้แหละนะ ก็คิดแหละนะ ไม่ต้องมาย้ำ ไม่ต้องมาทัก ก็รู้แหละนะ ก็เอาแต่ใจ ก็เอาแต่ใจ ไม่อยากให้เธอ ไม่อยากให้ใคร ต้องมาขัดใจ ก็ฉันมันร้อน ก็ฉันมันร้าย ไม่ต้องมาย้ำ ไม่ต้องมาย้อน ว่าฉันมันร้าย ก็อยู่กับเธอ แล้วมันสบาย ได้เหวี่ยงกับเธอ ได้ใส่อารมณ์ แล้วมันสะใจ ไม่ชอบให้ขัดใจ ก็เพราะฉันเอาแต่ใจ ไม่ชอบให้ขัดใจ ก็เพราะรักเธอกว่าใคร ที่ฉันนั้นเหวี่ยงไป อยากให้รู้ว่าห่วงใย ก็อย่าขัดใจซิเธอ ก็รู้เถอะนะ ก็เพราะว่ารัก ที่เหวี่ยงที่วีน ที่โกรธที่งอน ก็เพราะว่ารัก ก็เธอน่ะยอมให้เอาแต่ใจ พออยู่ด้วยกัน ได้เหวี่ยงใส่เธอ แล้วมันสะใจ ที่ฉันนั้นเหวี่ยงไป ก็เพราะฉันเอาแต่ใจ ที่ฉันเหวี่ยงไป ก็เพราะรักเธอกว่าใคร ไม่ชอบให้ขัดใจ อยากให้ง้อตลอดไป ก็อย่าขัดใจนะเธอ ก็เธอน่ะชอบจู้จี้ เอาอย่างนี้ ต้องเอาอย่างนั้น ชอบมาโน่นนี่นั่น เอาอย่างงั้น ก็จะเอาอย่างงี้ ก็เธอน่ะชอบขี้บ่น แต่เธอไม่ชอบให้บ่น ก็เลยต้องขัดใจกันทุกที ไม่ชอบให้ขัดใจ ก็เพราะฉันเอาแต่ใจ ไม่ชอบให้ขัดใจ อยากให้ง้อตลอดไป ที่ฉันนั้นเหวี่ยงไป ก็เพราะรักเธอกว่าใคร ก็อย่าขัดใจนะเธอ