ลูกเทวดา

  สนุ๊ก สิงห์มาตร   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ลูกเทวดา สนุ๊ก สิงห์มาตร
เนื้อร้อง/ทำนอง: สมบูรณ์ ปาราชิตังเรียบเรียง: สมบูรณ์ ปาราชิตังสังกัดค่าย: RSiam (อาร์สยาม)

โฮ้ย.. ลูกชายบังเกิดเกล้าอีหลีตั๊วนิDmโอ้ย ลูกหล่า ลูกเทวดาของแม่ ตื่นแมะลูกคำเอ้ยตื่นขึ้นมาหากินข้าวกินปลามันสิบ่มีแฮงเลาะเด้มื้อแลงน่ะ

Dmอย.. ลูกต้ำ ลูกคูณลูกแม่ ลูกเทวดา คือเว้าง่ายแท้น้อ..เอย..

ลูกชายคนดีDm ก่อนนี้มันมาดแมนลูกชายคนดีตอนนี้..มันบ่แม่นเฮ็ดงานบ่เป็น ยามเว็นพักสายตายามแลงลงมาถ้าเบิ่ง..

มันห่าDmว ไปเที่ยวเบิดคืน กลับมาเอายามเช้าไปเที่ยวเบิดคืนกลับมา..มีแต่เมาบ่ฟังคำเว้า บ่ฟังน้อคำจา ลูกเอ๋ยลูกหล่า พญา..

ของแDmม่ มื้อหนึ่งมื้อหนึ่งเวียกงานบ่เคยแลมื้อหนึ่งมื้อหนึ่งขี้ คร้าน..คักแท้รีดไถแต่เงินแม่ เด่มือและฮ้ายใส่คั่นบ่ได้ดั่งใจกะเคียด..มันโกรธา แมะ ๆ ขอตังค์ จักหยังยามเห็นหน้าแมะ ๆ ขอตังค์ต้องถวาย..ลูกเทวดา

 F  อย่าให้เพิ่นได้โกรธAm   เดี๋ยวโลGmกาสิบรรลัDmย สิบรรลัย

Gm | Gm |Gm | Dm |

เทวดาของแDmม่ เทวดาของแม่เทวดาของแม่ เทวดาของแม่บรรทมสำราญแท้ลูกฮักลูกแพงบรรทม สำราญแท้ลูกฮักลูกแพง

ลูกเทวดาลูกฮัก ลูกแพง ลูกฮักลูกแพงลูกเทวดาลูกฮัก ลูกแพง ลูกฮักลูกแพงลูกฮัก ลูกแพง ลูกค้ำ ลูกคูณลูกฮัก ลูกแพง ลูกค้ำ ลูกคูณ

Gm | Dm |

ลูกชายเทวดDmา เกิดมา บ่สนใจลูกชายเทวดาเกิดมา..บ่เอาไผแต่งแต่รถมอเตอร์ไซค์เท่ไป ก็เท่มาให้ไทบ้านส่าไปทั่ว

เมิดบ้Dmาน โทรศัพท์คุยสาว แม่เอ้ย เป็นวัน ๆโทรศัพท์คุยสาวแม่เอ้ย..จนรำคาญขี่รถเลาะบ้านแป๋น ๆ ฮอดโรงเรียนเฮ็ดให้สาวกระโปรงเฮี้ยนแนมเบิ่ง

ว่าบ่ได้Dm..เที่ยวงานยามได๋ มอเตอร์ไซค์กวนเมืองเที่ยวงานยามได๋ขึ้นชื่อ ลือเลื่องมันชอบหาเรื่องหน้าฮ้านหมอลำขวดลอยเป็นประจำมันเท่

มันสะใDmจ แม่สอน แม่ว่าเทวดาก็ฮ้ายไส่แม่สอนแม่รำคาญ ตะคอกใส่

 F  โอ้ยบักเทวดาใหAmญ่   บัดสุดท้Gmายบ่หวิดแDmม่ บ่หวิดแม่

Gm | Gm |Gm | Dm |

เทวดาของDmแม่ เทวดาของแม่เทวดาของแม่เทวดาของแม่ลูกฮักลูกแพง ลูกฮักลูกแพงลูกฮักลูกแพงลูก ฮักลูกแพงลูกค้ำลูกคูณลูกค้ำลูกคูณลูกค้ำลูกคูณลูกค้ำลูกคูณเทวดาของแม่เทวดาของแม่เทวดาของแม่เทวดาของแม่

Gm | Gm |Gm | Dm |
Gm | Gm |Gm | Dm |คอร์ดเพลง ลูกเทวดา สนุ๊ก สิงห์มาตร

เนื้อเพลง ลูกเทวดา สนุ๊ก สิงห์มาตรโฮ้ยลูกชายบังเกิดเกล้าอีหลีตั๊วนิ โอ้ย ลูกหล่า ลูกเทวดาของแม่ ตื่นแมะลูกคำเอ้ย ตื่นขึ้นมาหากินข้าวกินปลา มันสิบ่มีแฮงเลาะเด้มื้อแลงน่ะ เอยลูกต้ำ ลูกคูณ ลูกแม่ ลูกเทวดา คือเว้าง่ายแท้น้อ เอย ลูกชายคนดี ก่อนนี้มันมาดแมน ลูกชายคนดีตอนนี้มันบ่แม่น เฮ็ดงานบ่เป็น ยามเว็นพักสายตา ยามแลงลงมาถ้าเบิ่ง มันห่าว ไปเที่ยวเบิดคืน กลับมาเอายามเช้า ไปเที่ยวเบิดคืนกลับมามีแต่เมา บ่ฟังคำเว้า บ่ฟังน้อคำจา ลูกเอ๋ยลูกหล่า พญา ของแม่ มื้อหนึ่งมื้อหนึ่งเวียกงานบ่เคยแล มื้อหนึ่งมื้อหนึ่งขี้ คร้านคักแท้ รีดไถแต่เงินแม่ เด่มือและฮ้ายใส่ คั่นบ่ได้ดั่งใจกะเคียด มันโกรธา แมะๆขอตังค์ จักหยังยามเห็นหน้า แมะๆขอตังค์ต้องถวายลูกเทวดา อย่าให้เพิ่นได้โกรธา เดี๋ยวโลกาสิบรรลัย สิบรรลัย เทวดาของแม่ เทวดาของแม่ เทวดาของแม่ เทวดาของแม่ บรรทมสำราญแท้ลูกฮักลูกแพง บรรทม สำราญแท้ลูกฮักลูกแพง ลูกเทวดาลูกฮัก ลูกแพง ลูกฮักลูกแพง ลูกเทวดาลูกฮัก ลูกแพง ลูกฮักลูกแพง ลูกฮัก ลูกแพง ลูกค้ำ ลูกคูณ ลูกฮัก ลูกแพง ลูกค้ำ ลูกคูณ ลูกชายเทวดา เกิดมา บ่สนใจ ลูกชายเทวดาเกิดมาบ่เอาไผ แต่งแต่รถมอเตอร์ไซค์เท่ไป ก็เท่มา ให้ไทบ้านส่าไปทั่ว เมิดบ้าน โทรศัพท์คุยสาว แม่เอ้ย เป็นวันๆ โทรศัพท์คุยสาวแม่เอ้ยจนรำคาญ ขี่รถเลาะบ้านแป๋นๆฮอดโรงเรียน เฮ็ดให้สาวกระโปรงเฮี้ยนแนมเบิ่ง ว่าบ่ได้เที่ยวงานยามได๋ มอเตอร์ไซค์กวนเมือง เที่ยวงานยามได๋ขึ้นชื่อ ลือเลื่อง มันชอบหาเรื่องหน้าฮ้านหมอลำ ขวดลอยเป็นประจำมันเท่ มันสะใจ แม่สอน แม่ว่าเทวดาก็ฮ้ายไส่ แม่สอนแม่รำคาญ ตะคอกใส่ โอ้ยบักเทวดาใหญ่ บัดสุดท้ายบ่หวิดแม่ บ่หวิดแม่ เทวดาของแม่ เทวดาของแม่ เทวดาของแม่เทวดาของแม่ ลูกฮักลูกแพง ลูกฮักลูกแพง ลูกฮักลูกแพงลูก ฮักลูกแพง ลูกค้ำลูกคูณลูกค้ำลูกคูณ ลูกค้ำลูกคูณลูกค้ำลูกคูณ เทวดาของแม่เทวดาของแม่ เทวดาของแม่เทวดาของแม่