มื้อสันต์วันม่วน

  เต๋า ภูศิลป์   หมอลำ   อีสาน   ปีใหม่
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง มื้อสันต์วันม่วน เต๋า ภูศิลป์
เนื้อร้อง/ทำนอง: อำไพ มณีวงษ์เรียบเรียง: สวัสดิ์ สารคามสังกัดค่าย: GRAMMY GOLD (แกรมมี่โกลด์)

Cm | Cm |Cm | Cm |

D# Gm | Cm |
D# Gm | Cm |

หอบความคึดฮอD#ดที่ห่อด้วยใGmจมาให้เธCm13 เมษานัดเจD#อ อยากพ้อแท้เด้Gmอแม่ขนตาCmงอนหากในหัวใจD#เคยถูกความทุกCmข์ใส่กลอFmช่วยเปิดประตูมาก่อD#น มาฟ้อนA#อ่อน ๆ นำกันวันD#ม่วน

Cm | Cm |Cm | Cm |
Cm | Fm |A# Gm | Cm A# | Cm |

เราพบกัCmนในมื้อสุขสันต์วันม่วนเราพบกันในมื้อสุขสันต์วันม่วนนับทบทวน นับมื้อ นับเว็น พ้อหน้าถึงวันนี้วันที่มาตามสัญญFmมาแล้วเด้อ เด้อหล่Gmา ได้เวลาเต้ยมันบ่เซCm

ลืมเรื่องราCmว ความเศร้า ความเหงา ทิ้งมันขอเป็นวัน..เริ่มต้นหลุดพ้นความเศร้าฮู้แหน่เด้อ..อ้ายคิดฮอดบ่เซFmรอได้มาพบเจ้Gmา มาพ้อผู้สาA#วหวานตCmมาพ้อผู้สาA#วหวานCmตา..

Cm | Cm |Cm | Cm |

 Cm  ล่ะพอแต่เหลียวเห็นหน้า สบตารอยยิ้มเปิ่นเวิ่น   เปิ่นเวิ่นล่ะเปิ่นเวิ่น เปิ่นเวิ่น   สาวเอ้ยอ้ายพออยากเอิ้น   อยากเอิ้น โอ้ย อยากเอิ้นอยากเอิ้น..   เมือบ้านให้แม่แยง

แก้มแป่งแซ่Cmง สาวเสื้อแดงแฟนไผจองหัวใจ ไว้แนเด้อเด้อหล่าเพียงได้พFบ เพียงได้สD#บสายตFmพอแต่ได้เห็นหน้Gmา..ลูกใภ้ย่A#าคนนี้เลCmลูกใภ้แม่ย่A#าคนนี้Cmเลย

 Cm  ล่ะหันมาฟังลำเต้ย สาวเอ้ยมาเต้ยม่วน ๆ   ม่วน ๆ ล่ะม่วน ๆ ม่วน ๆ    เจอกันวันสุขล้วน ๆ ล้วน ๆ โอ้ย ล้วน ๆ ล้วน ๆ    มาฟ้อนแม่นใส่กัน

วันสงกราCmนต์วันที่ 13 เมษามาแล้วมา ฮอดมื้อสันต์วันGmม่วนวางความทุFกข์ หาความสุD#ขใส่ใจเชิญFmชวนมีแต่สุขล้วน ๆGm เศร้าอย่าหA#วนคืนมCmความเศร้าอย่าหวA#นคืนมCmา..

 Cm  ขอนัดเจอปีหน้า สัญญามาพ้อกันแหน่   อย่าเจ็บ อย่าจน อย่าแพ้   อย่าแพ้ โอ้ยอย่าแพ้ อย่าแพ้   ความซ้ำอย่าก่อกวน    สุขม่วน ๆ ในใจถี่ ๆ สุขม่วน ๆ ในใจถี่ ๆ    มื้อสันต์วันดีจั่งมาพ้อ จั่งมาพ้อ

Cm | Cm |Cm | Cm |

* | ** |

Cm | Cm |Cm | Cm |
Cm | Fm |A# Gm | Cm A# | Cm |คอร์ดเพลง มื้อสันวันม่วน เต๋า ภูศิลป์

เนื้อเพลง มื้อสันต์วันม่วน เต๋า ภูศิลป์หอบความคึดฮอดที่ห่อด้วยใจมาให้เธอ 13 เมษานัดเจอ อยากพ้อแท้เด้อแม่ขนตางอน หากในหัวใจเคยถูกความทุกข์ใส่กลอน ช่วยเปิดประตูมาก่อน มาฟ้อนอ่อนๆนำกันวันม่วน เราพบกันในมื้อสุขสันต์วันม่วน เราพบกันในมื้อสุขสันต์วันม่วน นับทบทวน นับมื้อ นับเว็น พ้อหน้า ถึงวันนี้วันที่มาตามสัญญา มาแล้วเด้อ เด้อหล่า ได้เวลาเต้ยมันบ่เซา ลืมเรื่องราว ความเศร้า ความเหงา ทิ้งมัน ขอเป็นวันเริ่มต้นหลุดพ้นความเศร้า ฮู้แหน่เด้ออ้ายคิดฮอดบ่เซา รอได้มาพบเจ้า มาพ้อผู้สาวหวานตา มาพ้อผู้สาวหวานตา ล่ะพอแต่เหลียวเห็นหน้า สบตารอยยิ้มเปิ่นเวิ่น เปิ่นเวิ่นล่ะเปิ่นเวิ่น เปิ่นเวิ่น สาวเอ้ยอ้ายพออยากเอิ้น อยากเอิ้น โอ้ย อยากเอิ้นอยากเอิ้น เมือบ้านให้แม่แยง แก้มแป่งแซ่ง สาวเสื้อแดงแฟนไผ จองหัวใจ ไว้แนเด้อเด้อหล่า เพียงได้พบ เพียงได้สบสายตา พอแต่ได้เห็นหน้าลูกใภ้ย่าคนนี้เลย ลูกใภ้แม่ย่าคนนี้เลย ล่ะหันมาฟังลำเต้ย สาวเอ้ยมาเต้ยม่วนๆ ม่วนๆล่ะม่วนๆม่วนๆ เจอกันวันสุขล้วนๆล้วนๆโอ้ย ล้วนๆล้วนๆ มาฟ้อนแม่นใส่กัน วันสงกรานต์วันที่ 13 เมษา มาแล้วมา ฮอดมื้อสันต์วันม่วน วางความทุกข์ หาความสุขใส่ใจเชิญชวน มีแต่สุขล้วนๆเศร้าอย่าหวนคืนมา ความเศร้าอย่าหวนคืนมา ขอนัดเจอปีหน้า สัญญามาพ้อกันแหน่ อย่าเจ็บ อย่าจน อย่าแพ้ อย่าแพ้ โอ้ยอย่าแพ้ อย่าแพ้ ความซ้ำอย่าก่อกวน สุขม่วนๆในใจถี่ๆสุขม่วนๆในใจถี่ๆ มื้อสันต์วันดีจั่งมาพ้อ จั่งมาพ้อ