ฉันคงมองไกลไป

  WHATFALSE   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ฉันคงมองไกลไป WHATFALSE (วอทฟอลซ์)
เนื้อร้อง/ทำนอง: สุรวัฒน์ จิตรศาลา

G | G |Am | Am |
G | G |Am | Am |

G | G |Am | Am |
G | G |Am | Am |

ฉันGคงมองไกลไปเลยเห็นเธAmอ..ไม่ชัดเจDสมองGฉันคงเบลอไปมองเท่าไAmร.. ก็โอนเอD

ก็เธอGนั้นสวยเกินใครมองเท่าไAmร ยิ่งไม่มั่นใจในตัวเอDขยับGไปใกล้แค่ไหนเธอยิ่งไกAmล ฉันยิ่งเลือนลาD

มันอาจเป็Amน..เพราะสายตBmาหรือเปล่าหรืออาจเป็Amน..เพราะใจฉัBmนหรือเปล่าหรืออาจเป็Amน..เพราะเธออยู่สูDง สูงเกินไป

มันอาจจะไกGลเกินหัวใจG7ไม่ใช่สายตC | C7า..มันอาจจะไกGล ไกลเกินไปG7เลยไม่เห็นใบCหน้า.. C7

มันอาจจะไกGลเกินไปG7เกินหัวใจจะไขว่Cคว้า   C7แต่สักวัAmนฉันจะหาแว่นสายตBmเพื่อจะดึAmงเธอให้ใกล้เข้ามBmเพื่อจะมอAmงให้เห็นใบหน้Dา..เธอให้ชัดเจGน..

Am | Am |G | G |
Am | Am |G | G |

F7 | F7 |C7 | C7 |E7 | E7 |

มันอาจเป็Bmน..เพราะสายตC#mาหรือเปล่าหรืออาจเป็Bmน..เพราะใจฉัC#mนหรือเปล่าหรืออาจเป็Bmน..เพราะเธออยู่สูEง สูงเกินไป

มันอาจจะไกAลเกินหัวใจA7ไม่ใช่สายตD | D7า..มันอาจจะไกAล ไกลเกินไปA7เลยไม่เห็นใบDหน้า.. D7

มันอาจจะไกAลเกินไปA7เกินหัวใจจะไขว่Dคว้า   D7แต่สักวัBmนฉันจะหาแว่นสายตC#mเพื่อจะดึBmงเธอให้ใกล้เข้ามC#mเพื่อจะมอBmงให้เห็นใบหน้Eา..เธอให้ชัดเจAน..

Bm | Bm | A | A | ( x2 )คอร์ดเพลง ฉันคงมองไกลไป WHATFALSE (วอทฟอลซ์)

เนื้อเพลง ฉันคงมองไกลไป WHATFALSE (วอทฟอลซ์)ฉันคงมองไกลไป เลยเห็นเธอไม่ชัดเจน สมองฉันคงเบลอไป มองเท่าไรก็โอนเอน ก็เธอนั้นสวยเกินใคร มองเท่าไร ยิ่งไม่มั่นใจในตัวเอง ขยับไปใกล้แค่ไหน เธอยิ่งไกล ฉันยิ่งเลือนลาง มันอาจเป็นเพราะสายตาหรือเปล่า หรืออาจเป็นเพราะใจฉันหรือเปล่า หรืออาจเป็นเพราะเธออยู่สูง สูงเกินไป มันอาจจะไกลเกินหัวใจ ไม่ใช่สายตา มันอาจจะไกล ไกลเกินไป เลยไม่เห็นใบหน้า มันอาจจะไกลเกินไป เกินหัวใจจะไขว่คว้า แต่สักวันฉันจะหาแว่นสายตา เพื่อจะดึงเธอให้ใกล้เข้ามา เพื่อจะมองให้เห็นใบหน้าเธอให้ชัดเจน มันอาจเป็นเพราะสายตาหรือเปล่า หรืออาจเป็นเพราะใจฉันหรือเปล่า หรืออาจเป็นเพราะเธออยู่สูง สูงเกินไป มันอาจจะไกลเกินหัวใจ ไม่ใช่สายตา มันอาจจะไกล ไกลเกินไป เลยไม่เห็นใบหน้า มันอาจจะไกลเกินไป เกินหัวใจจะไขว่คว้า แต่สักวันฉันจะหาแว่นสายตา เพื่อจะดึงเธอให้ใกล้เข้ามา เพื่อจะมองให้เห็นใบหน้าเธอให้ชัดเจน