แม้เธอไม่รักฉัน

  WHATFALSE   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง แม้เธอไม่รักฉัน WHATFALSE (วอทฟอลซ์)
เนื้อร้อง/ทำนอง: สุรวัฒน์ จิตรศาลา

C7 | F7 |
C7 | F7 |
Ddim | G7 |

มันไม่ทันC7แล้ว ฉันรักเธอไปนานแล้วมันไม่ทันC7แล้ว ฉันรักเธอก่อนเธอจะเจอเขาDdimอีก    G7

เธอก็ไปรักC7เขา ทั้งที่เขาไม่เคยแลเหลียวเธอยังคDdimงรักเดียวใจเดียว ไม่เคยเปลี่ยG7นแปลง

เธอรู้ไหมข้างในใจC7ฉัน.. ลึก ๆ ฉันก็ยังฝันลึก ๆ ฉันก็ยังหวัง หวัง ให้เธอเกลีDdimยดเขา    G7

อยากจะขอเธอเพียงสักC7ครั้ง แค่ลองหันมามองฉันแค่ลองหันมาแลเหลียวฉันจะรักDdimเธอเพียงคนเดียว ฉันสัญญG7

ไม่เสียดาEmย.. ที่ได้รักAmเธอ..ไม่เสียใEmจ.. ที่ไม่เคยอยู่ในสายAmตาเธอ..รักเธDdimอ.. ฉันรักเธGอ..

เธอสวยงามที่สุดเสC7มอ แม้เธอไม่ได้รัF7กฉัน  G7เธอสวยงามที่สุดเสC7มอ แม้เธอไม่ได้รัF7กกัน  G7เธอสวยงามที่สุดเสC7มอแม้เธอไม่เคยเห็A7นความสำคัญแต่ฉัDdimนรักเธGอ.. ไม่เคยคิดเลยจะเปลี่ยนแปลง

C7 | F7 |
C7 | F7 |
Ddim | G7 |

** |

C7 | F7 |
C7 | F7 |
Ddim | G7 |C7 |คอร์ดเพลง แม้เธอไม่รักฉัน WHATFALSE (วอทฟอลซ์)

เนื้อเพลง แม้เธอไม่รักฉัน WHATFALSE (วอทฟอลซ์)มันไม่ทันแล้ว ฉันรักเธอไปนานแล้ว มันไม่ทันแล้ว ฉันรักเธอก่อนเธอจะเจอเขาอีก เธอก็ไปรักเขา ทั้งที่เขาไม่เคยแลเหลียว เธอยังคงรักเดียวใจเดียว ไม่เคยเปลี่ยนแปลง เธอรู้ไหมข้างในใจฉันลึกๆฉันก็ยังฝัน ลึกๆฉันก็ยังหวัง หวัง ให้เธอเกลียดเขา อยากจะขอเธอเพียงสักครั้ง แค่ลองหันมามองฉัน แค่ลองหันมาแลเหลียว ฉันจะรักเธอเพียงคนเดียว ฉันสัญญา ไม่เสียดายที่ได้รักเธอ ไม่เสียใจที่ไม่เคยอยู่ในสายตาเธอ รักเธอฉันรักเธอ เธอสวยงามที่สุดเสมอ แม้เธอไม่ได้รักฉัน เธอสวยงามที่สุดเสมอ แม้เธอไม่ได้รักกัน เธอสวยงามที่สุดเสมอ แม้เธอไม่เคยเห็นความสำคัญ แต่ฉันรักเธอไม่เคยคิดเลยจะเปลี่ยนแปลง