เมื่อความทุกข์ มีความสุขที่เคยเกิด

  WHATFALSE   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เมื่อความทุกข์ มีความสุขที่เคยเกิด WHATFALSE (วอทฟอลซ์)
เนื้อร้อง/ทำนอง: สุรวัฒน์ จิตรศาลา

Cmaj7 | Em |F | G |
Cmaj7 | Em |F | G |

หลัCบตาก็ได้ยินจากทางหูปิEmดหูก็รับรู้ผ่านสายตาปิดหูF ปิดตา ก็ไร้ค่า.. Gสุดท้ายยังได้กลิ่นแม้อยาCกลืมเธอมากมายสักเพียงไหนแต่Emในใจไม่ยอมหยุดโหยหาความรัFกยังติดตามเธอมา..G แม้นานสักเพียงไหน

จริงอยู่ว่ามันทุกDmข์.. ในสุขต้องมีเศร้Emา..แต่ฉันยอมทนเหงDmา.. เพราะไม่อยากทิ้งความสุขไปG

ฉันจะคิดถึงCเธอให้นาEmน..แสนนาF Gน..ฉันจะรักเธCอให้นาEmน..แสนนาF Gน..ยังคงติดตามเธCอ เรื่อยไEmป เรื่อยไF Gป..แม้จะทุกข์ใEmจสักเพียงใดAmแต่ก็ไม่อยาEmกทิ้งความสุขไAmเชื่อว่าเวลDmาจะคัดกรองความเสียใจG..ให้เหลือแต่ความสุข(C)ใจ..

Cmaj7 | Em |F | G |
Cmaj7 | Em |F | G |

Cmaj7 | Em |F | G |
Cmaj7 | Em |F | G |

* | ** | *** |

เชื่อว่าเวลDmาจะคัดกรองความเสียใจG..ให้เหลือแต่ความสุขCจากเธอ..คอร์ดเพลง เมื่อความทุกข์ มีความสุขที่เคยเกิด WHATFALSE (วอทฟอลซ์)

เนื้อเพลง เมื่อความทุกข์ มีความสุขที่เคยเกิด WHATFALSE (วอทฟอลซ์)หลับตาก็ได้ยินจากทางหู ปิดหูก็รับรู้ผ่านสายตา ปิดหู ปิดตา ก็ไร้ค่าสุดท้ายยังได้กลิ่น แม้อยากลืมเธอมากมายสักเพียงไหน แต่ในใจไม่ยอมหยุดโหยหา ความรักยังติดตามเธอมาแม้นานสักเพียงไหน จริงอยู่ว่ามันทุกข์ในสุขต้องมีเศร้า แต่ฉันยอมทนเหงาเพราะไม่อยากทิ้งความสุขไป ฉันจะคิดถึงเธอให้นานแสนนาน ฉันจะรักเธอให้นานแสนนาน ยังคงติดตามเธอ เรื่อยไป เรื่อยไป แม้จะทุกข์ใจสักเพียงใด แต่ก็ไม่อยากทิ้งความสุขไป เชื่อว่าเวลาจะคัดกรองความเสียใจ ให้เหลือแต่ความสุขใจ เชื่อว่าเวลาจะคัดกรองความเสียใจ ให้เหลือแต่ความสุขจากเธอ