ภาพเธอ

  WHATFALSE   สตริง   คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ภาพเธอ WHATFALSE (วอทฟอลซ์)
เนื้อร้อง/ทำนอง: สุรวัฒน์ จิตรศาลา

G | Em |Am | D |

G | Em |Am | D |
G | Em |Am | D |

ทำได้แค่พร่ำGเพ้อ ทำได้แค่ฝันDละเมอ..คิดถึงCเรื่องราวในวันGเก่าทำได้แค่นั่งGเหงา ดันเปิดไปเจอรูDปเรากลิ่นวันCเก่า ๆ ก็ย้อนGมา

มันมากับพาGยุฝน ปะปนด้วยลมDพัดแรงใจฉันCไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปกับสายGลมถึงมันจะขื่นGขม แม้มันจะทุDกข์ระทมยินดีCจะชื่นชDมและรับGมา

ภาEmพเธอ ฉันยังเก็บไว้A7รูEmปเธอ..ที่ดูสดใสA7ฉันยังหวั่นไหCว.. เพียงแค่จ้องมอDง..

ไม่ได้จะเรียกGร้อง..ให้เธอกลับDมาแต่มองแววตาCของเธอทีไรใจมันก็Gสั่นไม่ได้จะเรียกGร้อง..ให้เธอกลับมาDรักกันความรัCกและความผูกพันธ์อยู่ในรูปGถ่ายอาจไม่มีความGหมาย..สำหรับใจขE7องเธอแต่สำหรับฉันAm คิดถึงเธอD ก็สุขหัวใจ..

G | Em |Am | D |
G | Em |Am | D |

G | D |C | G |
G | D |C | G |

* | ** |

G | Em | Am | D | ( x4 ) | G |คอร์ดเพลง ภาพเธอ WHATFALSE (วอทฟอลซ์)

เนื้อเพลง ภาพเธอ WHATFALSE (วอทฟอลซ์)ทำได้แค่พร่ำเพ้อ ทำได้แค่ฝันละเมอ คิดถึงเรื่องราวในวันเก่า ทำได้แค่นั่งเหงา ดันเปิดไปเจอรูปเรา กลิ่นวันเก่าๆก็ย้อนมา มันมากับพายุฝน ปะปนด้วยลมพัดแรง ใจฉันไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปกับสายลม ถึงมันจะขื่นขม แม้มันจะทุกข์ระทม ยินดีจะชื่นชมและรับมา ภาพเธอ ฉันยังเก็บไว้ รูปเธอที่ดูสดใส ฉันยังหวั่นไหวเพียงแค่จ้องมอง ไม่ได้จะเรียกร้องให้เธอกลับมา แต่มองแววตาของเธอทีไรใจมันก็สั่น ไม่ได้จะเรียกร้องให้เธอกลับมารักกัน ความรักและความผูกพันธ์อยู่ในรูปถ่าย อาจไม่มีความหมายสำหรับใจของเธอ แต่สำหรับฉัน คิดถึงเธอ ก็สุขหัวใจ