เพราะรู้ว่าสักวัน

  WHATFALSE   สตริง   อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เพราะรู้ว่าสักวัน WHATFALSE (วอทฟอลซ์)
เนื้อร้อง/ทำนอง: สุรวัฒน์ จิตรศาลา

E Fdim | F#m B |
E Fdim | F#m B |

 E  ก่อนจากกัFdimน.. F#m  ไม่เคยได้ทัBนได้เตรียมหัวใจ E  ก่อนจากเธFdimอ.. F#m  คิดไว้เสมBอต้องมีสักวัน

 E  ก็เธอที่แสนดีFdim.. F#m  ความผูกพันที่มีB ที่มากมายนั้น E  จะกลับมาทำร้ายกัFdimน.. F#m  เพราะไม่เคยเรียนรู้มัBนเมื่อไม่มีเธEอ..

ได้โปรAด..อย่าหนีไปมากกว่านี้E..ได้โปรAด..รักฉันด้วยความพอดีEสอนใจF#mให้ใจแข็งแกร่ง สอนฉัG#mนให้ฉันแข็งแรงรับมืAอ..ในวันที่เปลี่ยนแปลงได้ไหBม..

เพราะฉันไม่รู้Eจะอยู่อย่างไรE7เมื่อไม่มีเธA G#mอ..ไม่รู้F#mจะอยู่อย่างไรโดยไม่มีเธBความรัEก ความหวังดีจากเธอE7 ทำให้คิดเพ้อAเจ้อ..  G#mหลงละเมF#mอ หลงลืมตัBวว่ามันตลอEดไป

 E  ก่อนจากกัFdimน.. F#m  ไม่เคยได้ทัBนได้เตรียมหัวใจ E  ก่อนจากเธFdimอ.. F#m  คิดไว้เสมBอต้องมีสักวัน

 E  ก็เธอช่างแสนดีFdim.. F#m  ความผูกพันที่มีB ที่มากมายนั้น E  คิดไปใจมันหวั่Fdim F#m  เพราะไม่เคยเรียนรู้มัBน เมื่อไม่มีเธEอ..

* | ** | ** |

หลงละเมF#mอ หลงลืมตัBวว่ามันตลอEดไปคอร์ดเพลง เพราะรู้ว่าสักวัน WHATFALSE (วอทฟอลซ์)

เนื้อเพลง เพราะรู้ว่าสักวัน WHATFALSE (วอทฟอลซ์)ก่อนจากกัน ไม่เคยได้ทันได้เตรียมหัวใจ ก่อนจากเธอ คิดไว้เสมอต้องมีสักวัน ก็เธอที่แสนดี ความผูกพันที่มี ที่มากมายนั้น จะกลับมาทำร้ายกัน เพราะไม่เคยเรียนรู้มันเมื่อไม่มีเธอ ได้โปรดอย่าหนีไปมากกว่านี้ ได้โปรดรักฉันด้วยความพอดี สอนใจให้ใจแข็งแกร่ง สอนฉันให้ฉันแข็งแรง รับมือในวันที่เปลี่ยนแปลงได้ไหม เพราะฉันไม่รู้จะอยู่อย่างไรเมื่อไม่มีเธอ ไม่รู้จะอยู่อย่างไรโดยไม่มีเธอ ความรัก ความหวังดีจากเธอ ทำให้คิดเพ้อเจ้อ หลงละเมอ หลงลืมตัวว่ามันตลอดไป ก่อนจากกัน ไม่เคยได้ทันได้เตรียมหัวใจ ก่อนจากเธอ คิดไว้เสมอต้องมีสักวัน ก็เธอช่างแสนดี ความผูกพันที่มี ที่มากมายนั้น คิดไปใจมันหวั่น เพราะไม่เคยเรียนรู้มัน เมื่อไม่มีเธอ หลงละเมอ หลงลืมตัวว่ามันตลอดไป