เดินมาส่ง (BYE)

  First Anuwat   SARAN   สตริง   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เดินมาส่ง First Anuwat x SARAN
เนื้อร้อง: พัด Vorapat,SARANทำนอง: First Anuwat (เฟิร์ส อนุวัตน์)

เดินมาส่งเธGอแค่นี้ ให้เธอไปดีEmกับทางของเธอขอให้ได้พCบได้เจอ.. กับคBmนที่ดีคนที่ไม่AmทำเธอเสียใจD

ถอยGมา ปล่อยให้น้ำตามันไหลก็พอเข้าEmใจ..ว่าเราคงต้องแยกย้ายนึกแล้วฉัCนก็ยังเสียดาBmไม่ได้ทำAmอะไรอีกมากมาD

รู้Gดี..ว่าฉันไม่มีอะไร..ที่จะให้Emเธอ..เป็นของขวัญชิ้นสุดท้ายทำได้เพียCงแค่พูดคำลBmและฝืนยิ้Amมทั้งที่มีน้ำตD

เดินมาส่งเธGอแค่นี้ให้เธอโชคดีEmต่อจากนี้ไDmป ต้องจำGเอาไว้C..แม้เรBmานั้นมากันตั้งไกAmแต่สุดท้าDยได้แค่ส่งเธG

มันน่าเสียดายตรงไหGนรู้ไหม ตรงที่..ความรู้สึกต่าง ๆ ของเรานั้นมันยังไม่เคยคงที่ขอโทษที่ตัดสินใจEmทั้งหมดไปด้วยอารมณ์รีบฉันนั้นต้องยอมรับความเจ็บปวดที่หวดมาเหมือนกับคมมีด

เวลามันผ่านไปC ฉันก็คงขอเธอไม่ได้และในวันนี้ฉันคงต้องไปBm ฉันคงจะสอนเธอไม่ได้ฉันแม่งโคตรเสียใจAm ที่ฉันถนอมเธอไม่ได้สุดท้ายแล้วรักเธอมากแค่ไหDก็เป็นเจ้าของเธอไม่ได้

ฉันแม่งโคตรอยากหอGม แต่ก็ยังหอมเธอไม่ได้ฉันถอดทุกอย่างออกไปจากหัว แต่ฉันกลับถอนเธอไม่ได้ฉันตอบสนองของเธอไม่ได้Emฉันถอดสมองของเธอไม่ได้ทุกอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับเธอฉันยังหยุดหลอนมันไม่ได้

ฉันเลยมานั่งเขีCยน และก็มาจับไฟล์เพลงและหากวันในฉันลืมเธอได้Bm วันนั้นฉันจะไปเองใครจะเชื่อว่าเราทั้งสอAmงนั้นจะสลับไป Wayความรักที่เราไม่เคยคิDและมันก็ดีซะยิ่งกว่า Club Friday

** |

คิดถึงกันบ้างนGะ ถ้าหากว่าเธอว่าง ๆและรถไฟขบวนต่อไป ถึงจะไม่มีผมไปนั่งข้างขอให้โชคดีEm ให้เธอได้เดินไปข้างหน้าปล่อยฉันเอาไว้ตรงนี้นี่แหDmละตอนนี้ฉันแม่งค่อนข้างบ้Gเราเคยรักกันมากแค่ไหCน อยากให้เธอจดจำไว้ผมอยากกอดลาเป็นครั้งสุดท้าBmไม่รู้ว่ามันจะทันไหมอะไรที่มันไม่ดีAm เธอแค่อย่าลืมและวางไว้ผมแต่งเพลงนี้ขอมอบให้เธDแต่ไม่รู้เธอจะฟังไหม

G | G |G |คอร์ดเพลง เดินมาส่ง First Anuwat x SARAN

เนื้อเพลง เดินมาส่ง (BYE) First Anuwat x SARANเดินมาส่งเธอแค่นี้ ให้เธอไปดีกับทางของเธอ ขอให้ได้พบได้เจอกับคนที่ดี คนที่ไม่ทำเธอเสียใจ ถอยมา ปล่อยให้น้ำตามันไหล ก็พอเข้าใจว่าเราคงต้องแยกย้าย นึกแล้วฉันก็ยังเสียดาย ไม่ได้ทำอะไรอีกมากมาย รู้ดีว่าฉันไม่มีอะไร ที่จะให้เธอเป็นของขวัญชิ้นสุดท้าย ทำได้เพียงแค่พูดคำลา และฝืนยิ้มทั้งที่มีน้ำตา เดินมาส่งเธอแค่นี้ ให้เธอโชคดีต่อจากนี้ไป ต้องจำเอาไว้ แม้เรานั้นมากันตั้งไกล แต่สุดท้ายได้แค่ส่งเธอ มันน่าเสียดายตรงไหนรู้ไหม ตรงที่ ความรู้สึกต่างๆของเรานั้นมันยังไม่เคยคงที่ ขอโทษที่ตัดสินใจทั้งหมดไปด้วยอารมณ์รีบ ฉันนั้นต้องยอมรับความเจ็บปวด ที่หวดมาเหมือนกับคมมีด เวลามันผ่านไป ฉันก็คงขอเธอไม่ได้ และในวันนี้ฉันคงต้องไป ฉันคงจะสอนเธอไม่ได้ ฉันแม่งโคตรเสียใจ ที่ฉันถนอมเธอไม่ได้ สุดท้ายแล้วรักเธอมากแค่ไหน ก็เป็นเจ้าของเธอไม่ได้ ฉันแม่งโคตรอยากหอม แต่ก็ยังหอมเธอไม่ได้ ฉันถอดทุกอย่างออกไปจากหัว แต่ฉันกลับถอนเธอไม่ได้ ฉันตอบสนองของเธอไม่ได้ ฉันถอดสมองของเธอไม่ได้ ทุกอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับเธอ ฉันยังหยุดหลอนมันไม่ได้ ฉันเลยมานั่งเขียน และก็มาจับไฟล์เพลง และหากวันในฉันลืมเธอได้ วันนั้นฉันจะไปเอง ใครจะเชื่อว่าเราทั้งสองนั้นจะสลับไป Way ความรักที่เราไม่เคยคิด และมันก็ดีซะยิ่งกว่า Club Friday คิดถึงกันบ้างนะ ถ้าหากว่าเธอว่างๆ และรถไฟขบวนต่อไป ถึงจะไม่มีผมไปนั่งข้าง ขอให้โชคดี ให้เธอได้เดินไปข้างหน้า ปล่อยฉันเอาไว้ตรงนี้นี่แหละ ตอนนี้ฉันแม่งค่อนข้างบ้า เราเคยรักกันมากแค่ไหน อยากให้เธอจดจำไว้ ผมอยากกอดลาเป็นครั้งสุดท้าย ไม่รู้ว่ามันจะทันไหม อะไรที่มันไม่ดี เธอแค่อย่าลืมและวางไว้ ผมแต่งเพลงนี้ขอมอบให้เธอ แต่ไม่รู้เธอจะฟังไหม