แค่มีเธอ

  ปนัดดา เรืองวุฒิ   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง แค่มีเธอ ปนัดดา เรืองวุฒิ
เนื้อร้อง/ทำนอง: สุภาวรรณ พวงงามเรียบเรียง: วราวุธ เปี่ยมมงคลสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

F# | D#m |G#m | C#7 |

เป็นแค่F#คนหนึ่ง..ในโลD#mกใบเก่าชีวิG#mตช่างเงียบเหงา ไม่เคยได้เห็นC#ความจริง

มีพร้อF#มทุกอย่าง และมีD#mในทุกสิ่งอยากบอG#mกว่าความจริงฉันเดียวดาC#

เธอนั้F#นก็อยู่.. ในโลD#mกใบหนึ่งที่ฉันG#mเอื้อมไม่ถึง และยังไม่เคC#ยได้เข้าใจทำเหมือF#นลมผ่าน.. ผ่านมาD#mในหัวใจแต่งเติG#mมชีวิตฉันให้สดใสC#

แค่เพียBงได้พบเธอ แค่เพียA#mงได้รักเธD# G#m  อยากอยู่กับเธอตลอดไปC#

   จะนานเพียงไหF#น ใจฉันก็มีแต่ภาพA#mเธอ   แม้ความจริD#mง..ไม่เห็นว่าเธออยู่ข้างA#mกาย   หลับตาBยังคงพบกัน ไม่มีD#วันลบเลือนไป G#m  ถึงแม้ว่าเธอจะอยู่ที่ไหC#

   ก็อยากจะขF#อ..ให้ฉันมีเธออยู่เรื่อA#mยไป   แค่มีเธD#mอ..เคียงข้างดูแลและเข้A#mาใจ   ไม่เคBยมีใครเหมือนเธอ ที่ทำD#เพื่อฉันมากมาย G#m  ใจฉันจะมีเธออยู่อย่างนี้C#.. ตลอดไป..

B | A#m |G#m C# | F# C# |

* | ** | *** | *** |

F# | D#m |G#m | C#7 |F# |คอร์ดเพลง แค่มีเธอ ปนัดดา เรืองวุฒิ

เนื้อเพลง แค่มีเธอ ปนัดดา เรืองวุฒิเป็นแค่คนหนึ่งในโลกใบเก่า ชีวิตช่างเงียบเหงา ไม่เคยได้เห็นความจริง มีพร้อมทุกอย่าง และมีในทุกสิ่ง อยากบอกว่าความจริงฉันเดียวดาย เธอนั้นก็อยู่ในโลกใบหนึ่ง ที่ฉันเอื้อมไม่ถึง และยังไม่เคยได้เข้าใจ ทำเหมือนลมผ่านผ่านมาในหัวใจ แต่งเติมชีวิตฉันให้สดใส แค่เพียงได้พบเธอ แค่เพียงได้รักเธอ อยากอยู่กับเธอตลอดไป จะนานเพียงไหน ใจฉันก็มีแต่ภาพเธอ แม้ความจริงไม่เห็นว่าเธออยู่ข้างกาย หลับตายังคงพบกัน ไม่มีวันลบเลือนไป ถึงแม้ว่าเธอจะอยู่ที่ไหน ก็อยากจะขอให้ฉันมีเธออยู่เรื่อยไป แค่มีเธอเคียงข้างดูแลและเข้าใจ ไม่เคยมีใครเหมือนเธอ ที่ทำเพื่อฉันมากมาย ใจฉันจะมีเธออยู่อย่างนี้ตลอดไป