หนุมานโชคพันล้าน (หลวงปู่มหาศิลา)

  กานต์ ทศน   ลูกทุ่ง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง หนุมานโชคพันล้าน (หลวงปู่มหาศิลา) กานต์ ทศน

โอมคะลุF# กูจะปลุกหนุมาG#ให้หน้าที่การงาFmน ข้าจงรุ่งเรือA#mทำการสิ่งใดก็D#mให้สะเทือนทั้งเมือG#มั่งมีซึ่งเงิC#นทอง

F# | Fm A#m |D#m G# | C# |

ลูกมาด้วยใจศรัทธา หลวงปู่ศิลา สิริจันโทเดินทางหลายร้อยกิโล ปู่จงช่วยค้ำจูนชีวิตของลูกวันนี้ยังคงขาดคนเกื้อหนุนกี่ชะตาที่ลูกลงทุน เป็นไปไม่ได้สวย

บูชD#mา.. หนุมาFmนโชคพันล้านคุ้มครองให้ร่ำรวF#ยกับเขาเถิดหนอ หากลูกมีบุG#

โอมคะลุF# กูจะปลุกหนุมาG#ให้หน้าที่การงาFmน ข้าจงรุ่งเรือA#mทำการสิ่งใดก็D#mให้สะเทือนทั้งเมือG#มั่งมีซึ่งเงิC#นทองให้โชคจงหนุF#น บุญหล่นทัG#ตกถิ่นแดนใดFmอย่าได้หม่นหมอA#mบารมีปู่D#mจงคุ้มครอG#ง ป้องภัยลูC#กที

F# | Fm A#m |D#m G# | C# |

* | ** |

บารมีปู่D#mจงคุ้มครอง..  G#ให้ลูกมั่งมีC#คอร์ดเพลง หนุมานโชคพันล้าน (หลวงปู่มหาศิลา) กานต์ ทศน

เนื้อเพลง หนุมานโชคพันล้าน (หลวงปู่มหาศิลา) กานต์ ทศนโอมคะลุ กูจะปลุกหนุมาน ให้หน้าที่การงาน ข้าจงรุ่งเรือง ทำการสิ่งใดก็ให้สะเทือนทั้งเมือง มั่งมีซึ่งเงินทอง ลูกมาด้วยใจศรัทธา หลวงปู่ศิลา สิริจันโท เดินทางหลายร้อยกิโล ปู่จงช่วยค้ำจูน ชีวิตของลูกวันนี้ยังคงขาดคนเกื้อหนุน กี่ชะตาที่ลูกลงทุน เป็นไปไม่ได้สวย บูชา หนุมานโชคพันล้านคุ้มครอง ให้ร่ำรวยกับเขาเถิดหนอ หากลูกมีบุญ โอมคะลุ กูจะปลุกหนุมาน ให้หน้าที่การงาน ข้าจงรุ่งเรือง ทำการสิ่งใดก็ให้สะเทือนทั้งเมือง มั่งมีซึ่งเงินทอง ให้โชคจงหนุน บุญหล่นทับ ตกถิ่นแดนใดอย่าได้หม่นหมอง บารมีปู่จงคุ้มครอง ป้องภัยลูกที บารมีปู่จงคุ้มครอง ให้ลูกมั่งมี