เขมรไล่ควาย

  สุรพล สมบัติเจริญ   ลูกทุ่ง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เขมรไล่ควาย สุรพล สมบัติเจริญ
เนื้อร้อง/ทำนอง: สุรพล สมบัติเจริญ

A# | A# |A# | A# |

เราชาวนาอยู่กับควาA#พอหมดงานไถ เราจูงฝูงควายขึ้นบ้านฮึ่ย ฮึ่ย ฮึ่ยฮึ่ยพออาบน้ำควายสำราญแล้วเสร็จการงาน เบิกบานร้องเพลงรำวงชะ ชะ ชะชะ

เราชาวนาสุขสบาA#ย คืนค่ำเดือนหงายเราขี่หลังควายร้องส่งฮึ่ย ฮึ่ย ฮึ่ยฮึ่ยฉาบฉิ่งทั้งกลองฆ้องโหม่งจ๊ะเท่งเทงมง รำวงแสนเพลิดเพลินใจชะ ชะ ชะชะ

แม้นใครอิจฉA#า มันน่าหัวเราะจะเยาะพวกเรามิไGmด้ลมเย็นเย็A#นร้องเขมรไล่ควายแปลกใจ ควายมันไม่อาCm Fทรเจอคนงอนค่อนว่าคA#น ว่าโง่เป็นควายใจไม่นึกอายคำค่อน ชะ ชะ ชะชะ

A# | A# | A# | A# | ( x4 )

* | ** | *** |

A# | A# | A# | A# | ( x4 )คอร์ดเพลง เขมรไล่ควาย สุรพล สมบัติเจริญ

เนื้อเพลง เขมรไล่ควาย สุรพล สมบัติเจริญเราชาวนาอยู่กับควาย พอหมดงานไถ เราจูงฝูงควายขึ้นบ้าน ฮึ่ย ฮึ่ย ฮึ่ยฮึ่ย พออาบน้ำควายสำราญ แล้วเสร็จการงาน เบิกบานร้องเพลงรำวง ชะ ชะ ชะชะ เราชาวนาสุขสบาย คืนค่ำเดือนหงาย เราขี่หลังควายร้องส่ง ฮึ่ย ฮึ่ย ฮึ่ยฮึ่ย ฉาบฉิ่งทั้งกลองฆ้องโหม่ง จ๊ะเท่งเทงมง รำวงแสนเพลิดเพลินใจ ชะ ชะ ชะชะ แม้นใครอิจฉา มันน่าหัวเราะ จะเยาะพวกเรามิได้ ลมเย็นเย็นร้องเขมรไล่ควาย แปลกใจ ควายมันไม่อาทร เจอคนงอนค่อนว่าคน ว่าโง่เป็นควาย ใจไม่นึกอายคำค่อน ชะ ชะ ชะชะ