หลงลาว

  ต้าร์ ตจว.   ลูกทุ่ง   อีสาน   จีบ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง หลงลาว ต้าร์ ตจว.
เนื้อร้อง/ทำนอง: จตุพล กองษร (อินดี้)เรียบเรียง: 216studio

Cm | G# A# |
D# | Gm |G# | A# |

เข็มทิD#ศหัวใจอ้ายพัง บอกทาGmงกลับบ้านบ่ได้ตั้งแต่G#ได้พ้อคนไค สาวฝั่งซ้าA#ยดินแดนล้านซ้าง

หย่อนเหงD#ากวนใจอ้ายคักเลยซวGmนความฮักข้ามฝั่งมนต์พระธาG#ตุหลวงดนบันดาลให้ได้A#มาพ้อนางบ่อน้อ

Cm | G# A# |

เจ้านุ่งซิ่G#นพาดผ้าแพรพรA#รณอุ้มขัGmนตักบาตรยามCmเช้าอยากซอยน้อG#งถือกระติ๊บข้าวตักบาตA#รฮ่วมบุญนำกันเด้สCm | G# A#าว

หลงลาD#ว หลงสาGmว เมืองดอกจำปาหลงใหลG#สำเนียงภาษา วัฒนธรรA#มล้ำค่างดงามเสียงแคD#นเป่าลายเฮ็ดให้Gmใจอ้ายถลำบ่อยาG#กโงโค้งคืนคามอยากอยู่นำA#สาวงามเมืองลา(D#)

Cm | G# A# |

* | ** |

อยากอยู่G#นำสาวงาA#มเมืองลาD#คอร์ดเพลง หลงลาว ต้าร์ ตจว.

เนื้อเพลง หลงลาว ต้าร์ ตจว.เข็มทิศหัวใจอ้ายพัง บอกทางกลับบ้านบ่ได้ ตั้งแต่ได้พ้อคนไค สาวฝั่งซ้ายดินแดนล้านซ้าง หย่อนเหงากวนใจอ้ายคัก เลยซวนความฮักข้ามฝั่ง มนต์พระธาตุหลวงดนบันดาล ให้ได้มาพ้อนางบ่อน้อ เจ้านุ่งซิ่นพาดผ้าแพรพรรณ อุ้มขันตักบาตรยามเช้า อยากซอยน้องถือกระติ๊บข้าว ตักบาตรฮ่วมบุญนำกันเด้สาว หลงลาว หลงสาว เมืองดอกจำปา หลงใหลสำเนียงภาษา วัฒนธรรมล้ำค่างดงาม เสียงแคนเป่าลายเฮ็ดให้ใจอ้ายถลำ บ่อยากโงโค้งคืนคาม อยากอยู่นำสาวงามเมืองลาว อยากอยู่นำสาวงามเมืองลาว