ไม่ควรคู่กัน

  เชน มะยม   น้องอาม นวลปาน   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   ใต้   บ้านๆ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ไม่ควรคู่กัน เชน มะยม x น้องอาม นวลปาน
เนื้อร้อง/ทำนอง: บังซัก ก้าวร้าวเรียบเรียง: นฤเบศร์ โส๊ะหมีน

C | Am |F | G |

ก็เข้าใจว่Cาเธอนั้นไม่ต้องการห่างกันไกAmลเธอมองยังไงก็ต่างเธอเพียบพร้Fอมแต๋ฉันไม่มีสักอย่างคนรวยจGนมันเดินกันคนละทาง

เธอเติบโตCอยู่ในสังคมผู้ดีฉันเกิดมAmาพร้อมกับคำว่าไม่มีจุดยืนเรFามันก็ต่างกันริบหรี่ฉันก็พGอเข้าใจตรงนี้

ก็เข้าใจต้EmองไปคนละAmทางทุกอย่Fางมันไม่เหมาะสCเธอคนรวEmยส่วนเราลูกคนAmจนมันคFง.. ไม่คู่กัGน..

ไอ้ฉันมันธรรมCดา ที่ใครเขามองว่าเศษAmสาฐานะเงินหน้าตFาฉันไม่มีไหรGเลยไอ้คนบ้านนอกคอกนCา คงไม่มีวาสนAmาจะลงเอยที่จะชิFดเชย มันไม่สมGเลย(เพราะเรานั้นไม่คู่กัน)

C | G |

C | Am |F | G |
Em Am | F C |

Em Am | F |G |

* | ** | ** |

C | F Fm |C | C |คอร์ดเพลง ไม่ควรคู่กัน เชน มะยม x น้องอาม นวลปาน

เนื้อเพลง ไม่ควรคู่กัน เชน มะยม x น้องอาม นวลปานก็เข้าใจว่าเธอนั้นไม่ต้องการ ห่างกันไกลเธอมองยังไงก็ต่าง เธอเพียบพร้อมแต๋ฉันไม่มีสักอย่าง คนรวยจนมันเดินกันคนละทาง เธอเติบโตอยู่ในสังคมผู้ดี ฉันเกิดมาพร้อมกับคำว่าไม่มี จุดยืนเรามันก็ต่างกันริบหรี่ ฉันก็พอเข้าใจตรงนี้ ก็เข้าใจต้องไปคนละทาง ทุกอย่างมันไม่เหมาะสม เธอคนรวยส่วนเราลูกคนจน มันคง ไม่คู่กัน ไอ้ฉันมันธรรมดา ที่ใครเขามองว่าเศษสา ฐานะเงินหน้าตาฉันไม่มีไหรเลย ไอ้คนบ้านนอกคอกนา คงไม่มีวาสนาจะลงเอย ที่จะชิดเชย มันไม่สมเลย เพราะเรานั้นไม่คู่กัน