แค่

  First Anuwat   สตริง   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง แค่ First Anuwat (เฟิร์ส อนุวัฒน์)
เนื้อร้อง: MUKU,พัด Vorapatทำนอง: First Anuwat,พัด Vorapatเรียบเรียง: พัด Vorapatสังกัดค่าย: marr

แค่ต่อจากนี้D#..ฉันไม่มีเธCmอแล้วแค่เก็บข้าวขอFmง..ที่เธอไม่ต้องA#การแค่ไม่กลับไปดูGmรูปเรา แค่กดลบC7แชทเก่า ๆแค่บอกตัวเอFmง..ไม่มองกลับไปที่A#เดิม ๆ

แค่ไม่ต้องคิดถึD#ง แค่หยุดรักแค่ต้องลืCmมเรื่องของเราแค่ไม่เก็บไปฝัFmน เรื่องแค่นั้นมันก็ดูA#ไม่ยากเลยแค่ต้องอยู่ให้ไหGmว แค่เข้าใจแม้ต้องฝืC7นสักแค่ไหนแค่ฉันต้อFmงเริ่มใหม่แค่ฉันต้อA#งไปต่อ.. แค่นี้(D#)เอง

แค่เก็บของขวัD#ญ..ที่เธอเคยให้Cmฉันแค่ไม่ฟังเพลFmง..ที่เราเคยชอบA#ฟังแค่ไม่เข้าไปดูGmเรื่องเธอ ไม่ต้องรู้C7ว่าเธอเป็นไงแค่บอกตัวเอFmง..อย่าจำแค่เพียงเรื่องA#ดี ๆ

* |

 G#  แค่ต้องกลั้Gmนน้ำตาที่มันC7ไหล   แค่ต้องเสีFmยเธอไป แค่ต้องไม่มีใคร แค่นั้A#น..

* |คอร์ดเพลง แค่ First Anuwat (เฟิร์ส อนุวัฒน์)

เนื้อเพลง แค่ First Anuwat (เฟิร์ส อนุวัฒน์)แค่ต่อจากนี้ฉันไม่มีเธอแล้ว แค่เก็บข้าวของที่เธอไม่ต้องการ แค่ไม่กลับไปดูรูปเรา แค่กดลบแชทเก่าๆ แค่บอกตัวเองไม่มองกลับไปที่เดิมๆ แค่ไม่ต้องคิดถึง แค่หยุดรัก แค่ต้องลืมเรื่องของเรา แค่ไม่เก็บไปฝัน เรื่องแค่นั้น มันก็ดูไม่ยากเลย แค่ต้องอยู่ให้ไหว แค่เข้าใจ แม้ต้องฝืนสักแค่ไหน แค่ฉันต้องเริ่มใหม่ แค่ฉันต้องไปต่อ แค่นี้เอง แค่เก็บของขวัญที่เธอเคยให้ฉัน แค่ไม่ฟังเพลงที่เราเคยชอบฟัง แค่ไม่เข้าไปดูเรื่องเธอ ไม่ต้องรู้ว่าเธอเป็นไง แค่บอกตัวเองอย่าจำแค่เพียงเรื่องดีๆ แค่ต้องกลั้นน้ำตาที่มันไหล แค่ต้องเสียเธอไป แค่ต้องไม่มีใคร แค่นั้น