หล่าคำแพง

  กานต์ ทศน   ลูกทุ่ง   อีสาน   คนไกลบ้าน   แม่
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง หล่าคำแพง กานต์ ทศน
เนื้อร้อง/ทำนอง: เหมันต์เรียบเรียง: จินนี่ภูไทสังกัดค่าย: SERNG MUSiC (เซิ้งมิวสิค)

G# | D# |Fm | D# |
C# | Cm |A#m | D# |

บักหล่าคำแG#พง กินข้าวแD#ลงไป่หนอลูกหล่Fmเฮ็ดงD#านเมื่อยอยู่บ่หล่C#เจ็บป่Cmวยหม่องได๋แหA#m D#น่บ่

ให้ฟ้าวหลับนG#อน พักผ่D#อนให้มันเพียงFmพอเอาไว้D#mแม่สิติดต่C#ไปCmหาบักหล่ามื้อใA#m D#หม่

เมื่อยปานใด๋C#กะอดใจไว้เด้C#mอย่าไปเผCmลอบอกแม่ว่าบ่Fmไหว     D#ยิ้มสู้C#แล้วเว้าออกไป ลูกสำบายดีD#

กี่คำอายพรG#(ที่แม่อ้อนวอD#นกับสิ่งศักดิ์สิFmทธิ์)ลูกได้ยิD#นแล้วฮู้สึกC#ผิด    Cmที่ยังเฮ็ดให้แม่A#mภูมิใจบ่ได้D#ให้โชคดีเด้G#อ อย่าได้เจD#อ ความเจ็บ ความไFmข้ทุกถ้อยคำD#mและกำลัC#งใจ Cmแม่นเมื่A#mอยแม่นน้ำตาไหD#ล กะแทบหG#ายดี

E F# | G#m |E F# | G#m G# |
E F# | D# |

บักหล่าคำแพงG# กินข้าวแลงD#กับแม่บ่หล่าFmสงกรD#านต์งานหลายอยู่บ่C#หล่าปีใหCmม่ได้กลับบ้าA#mนบ่   D#สิเตรียมของไว้G#..ต้อนลูกชาD#ยมื้อกลับมาพ้Fmแค่ได้ยิD#นกะน้ำตาคC#ลอ    Cmรอถ่A#mาบักหล่าบ้านเฮD#

* | ** | ** |

แม่นเมื่A#mอยแม่นน้ำตาไหล..  D#กะแทบหายดี

G# | D# |Fm | D# |
C# | Cm |A#m | D# |
G# |คอร์ดเพลง หล่าคำแพง กานต์ ทศน

เนื้อเพลง หล่าคำแพง กานต์ ทศนบักหล่าคำแพง กินข้าวแลงไป่หนอลูกหล่า เฮ็ดงานเมื่อยอยู่บ่หล่า เจ็บป่วยหม่องได๋แหน่บ่ ให้ฟ้าวหลับนอน พักผ่อนให้มันเพียงพอ เอาไว้แม่สิติดต่อ ไปหาบักหล่ามื้อใหม่ เมื่อยปานใด๋กะอดใจไว้เด้อ อย่าไปเผลอบอกแม่ว่าบ่ไหว ยิ้มสู้แล้วเว้าออกไป ลูกสำบายดี กี่คำอายพร ที่แม่อ้อนวอนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ลูกได้ยินแล้วฮู้สึกผิด ที่ยังเฮ็ดให้แม่ภูมิใจบ่ได้ ให้โชคดีเด้อ อย่าได้เจอ ความเจ็บ ความไข้ ทุกถ้อยคำและกำลังใจ แม่นเมื่อยแม่นน้ำตาไหล กะแทบหายดี บักหล่าคำแพง กินข้าวแลงกับแม่บ่หล่า สงกรานต์งานหลายอยู่บ่หล่า ปีใหม่ได้กลับบ้านบ่ สิเตรียมของไว้ต้อนลูกชายมื้อกลับมาพ้อ แค่ได้ยินกะน้ำตาคลอ รอถ่าบักหล่าบ้านเฮา แม่นเมื่อยแม่นน้ำตาไหล กะแทบหายดี