อ้อมแขนแฟนเก่า

  กานต์ ทศน   ลูกทุ่ง   อีสาน   ให้กำลังใจ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง อ้อมแขนแฟนเก่า กานต์ ทศน
เนื้อร้อง/ทำนอง: กานต์ ทศนเรียบเรียง: ธีรพงษ์ แก้วเนตร

Em | Am |Dm | G |

แม้ว่าวัCนนี้..โตอ้ายสิต้องแพ้Amเขาแม้ว่าวัFนนี้ฮักเฮาสิต้อGงจบลงแค่นี้

แต่อยากให้เจ้าฮู้Em..ว่าหัวใจ..อ้ายยังฮัFกเจ้าหลายคEmนดีคั่Dmนมื้อหนึ่งถืกเขาEmย่ำยีอ้อมกอDmดอ้อมนี้GยังรอเสมCอ..

แค่หนึ่งนาทีDmก็มีความหมายในใจอ้าEmยนี้เสี้ยวนาทีFให้อ้ายคนนี้ กะดีใจGแล้ว

อ้อมแขนแฟนเก่Cา..ยังรอAmกอดเจ้าเสมEmยามใด๋ที่เจ้าต้องเจDmอเรื่องร้าย ๆอ้ายยังGคองถ่าอยู่เด้ออ้อมแขนแฟนเก่CาใใยังคAmงอบอุ่นเสมEmยามใด๋เขาเฮ็ดให้เธDmอ..เจ็บหลายบอกอ้าGย.. อ้ายพร้อมกอCดแทน.. (G)

อยากกลับไปเฮ็Cดทุกอย่างให้มันคืAmอเก่าอยากกลับไปเฮ็Fดฮักเฮา..ให้เหมือGนดังเมื่อก่อนนี้

อยากกลับไปจัEmบมือเจ้าอีกครั้งอยากไปยืAmนตรงนั้นข้างคEmนดีบอDmกอ้ายแหน่ว่ามีจัEmกวิธี..ที่สอDmงเฮานี้..G  สิกลับมาเหมือนCเดิม

Em | Am |Em | Am |

F G | Em Am |Dm G | C |

* | ** | ** |

ยามใด๋Dmเขาเฮ็ดให้เธอ เจ็บหลาGย..อ้ายพร้อมกอดแทน

C | Am |Dm | G |
C |คอร์ดเพลง อ้อมแขนแฟนเก่า กานต์ ทศน

เนื้อเพลง อ้อมแขนแฟนเก่า กานต์ ทศนแม้ว่าวันนี้โตอ้ายสิต้องแพ้เขา แม้ว่าวันนี้ฮักเฮาสิต้องจบลงแค่นี้ แต่อยากให้เจ้าฮู้ว่าหัวใจ อ้ายยังฮักเจ้าหลายคนดี คั่นมื้อหนึ่งถืกเขาย่ำยี อ้อมกอดอ้อมนี้ยังรอเสมอ แค่หนึ่งนาทีก็มีความหมายในใจอ้ายนี้ เสี้ยวนาทีให้อ้ายคนนี้ กะดีใจแล้ว อ้อมแขนแฟนเก่ายังรอกอดเจ้าเสมอ ยามใด๋ที่เจ้าต้องเจอเรื่องร้ายๆ อ้ายยังคองถ่าอยู่เด้อ อ้อมแขนแฟนเก่าใใยังคงอบอุ่นเสมอ ยามใด๋เขาเฮ็ดให้เธอเจ็บหลาย บอกอ้าย อ้ายพร้อมกอดแทน อยากกลับไปเฮ็ดทุกอย่างให้มันคือเก่า อยากกลับไปเฮ็ดฮักเฮา ให้เหมือนดังเมื่อก่อนนี้ อยากกลับไปจับมือเจ้าอีกครั้ง อยากไปยืนตรงนั้นข้างคนดี บอกอ้ายแหน่ว่ามีจักวิธี ที่สองเฮานี้ สิกลับมาเหมือนเดิม ยามใด๋เขาเฮ็ดให้เธอ เจ็บหลาย อ้ายพร้อมกอดแทน