เป็นหยังจั่งเปลี่ยนไป

  กานต์ ทศน   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เป็นหยังจั่งเปลี่ยนไป กานต์ ทศน
เนื้อร้อง/ทำนอง: กานต์ ทศน

G A | F#m Bm |G | A |

แววตาเจ้าเปลี่ยDน ฮักเริ่มบ่ทBmอกันแต่กี้เคยชื่Gนบาน มื้อนี้มันเริ่มหล่นหาA

ฮักกันจนป่าDนนี้ เป็นหยังสิบ่ฮู้Bmใจเจ้าเปลี่ยนไปหลาGย เจ้าเป็นจั่งใด๋อ้ายฮู้เสAมอ..

บัดยามอ้ายถาGมว่าคือจั่งเปลี่ยนไปAกะตอบกับอ้F#mายว่าบ่ได้เปลี่ยนBmหยังแต่ทุกกิGริยาท่าทาง บอกเลยว่าเธAอกำลังหมดใจ..

หนึ่งเจ้าบ่คือเก่Dา สองเจ้าเริ่F#mมเปลี่ยนไBmสามเจ้าเริ่AมหมดใจG เจ้าเริ่EmมหลอกกัAสี่เจ้าลืมสัญญDา ห้าเจ้าเริ่F#mมแปรผัBmหกเจ้าหมAดฮักกัGน สุดท้ายกะถิ่Aมอ้า(D)ยไป

D A | Bm |Em A | Bm |

G A | F#m Bm |G | A |

* | ** |

ฮู้F#mโตบ่ว่าเจ้าเปลี่ยBmนไปถ้าเหมิAดฮักอ้าย ถ้าพร้อมสิไปกะบอGกมาเลยตอนนี้ อ้ายสิได้Aปล่อยเจ้าไป

** | ** |

เจ้าลืมคืนและวัGนที่ดีต่อกัAน..แล้วบ้อ

D A | Bm |Em A | Bm |
Bm |คอร์ดเพลง เป็นหยังจั่งเปลี่ยนไป กานต์ ทศน

เนื้อเพลง เป็นหยังจั่งเปลี่ยนไป กานต์ ทศนแววตาเจ้าเปลี่ยน ฮักเริ่มบ่ทอกัน แต่กี้เคยชื่นบาน มื้อนี้มันเริ่มหล่นหาย ฮักกันจนป่านนี้ เป็นหยังสิบ่ฮู้ใจ เจ้าเปลี่ยนไปหลาย เจ้าเป็นจั่งใด๋อ้ายฮู้เสมอ บัดยามอ้ายถามว่าคือจั่งเปลี่ยนไป กะตอบกับอ้ายว่าบ่ได้เปลี่ยนหยัง แต่ทุกกิริยาท่าทาง บอกเลยว่าเธอกำลังหมดใจ หนึ่งเจ้าบ่คือเก่า สองเจ้าเริ่มเปลี่ยนไป สามเจ้าเริ่มหมดใจ เจ้าเริ่มหลอกกัน สี่เจ้าลืมสัญญา ห้าเจ้าเริ่มแปรผัน หกเจ้าหมดฮักกัน สุดท้ายกะถิ่มอ้ายไป ฮู้โตบ่ว่าเจ้าเปลี่ยนไป ถ้าเหมิดฮักอ้าย ถ้าพร้อมสิไป กะบอกมาเลยตอนนี้ อ้ายสิได้ปล่อยเจ้าไป เจ้าลืมคืนและวันที่ดีต่อกันแล้วบ้อ