เพลงรักเพลงแรก

  แหนม รณเดช   อิ้งค์ วรันธร   Season Five   สตริง   อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เพลงรักเพลงแรก แหนม รณเดช, เอก Season Five, อิ้งค์ วรันธร
เนื้อร้อง/ทำนอง: ฟองเบียร์เรียบเรียง: พล-คชภัค ผลธนโชติสังกัดค่าย: Move Records

D | D |G | G |
D | D |G | G |

คำDธรรมดา จากคนธรรมดาก็ไม่รู้Gว่าเธอเข้าใจมันบ้างไหมมีDเพลง ๆ หนึ่ง แต่ไม่รู้ว่าลึกซึ้งพอจะเข้Gาไปในหัวใจเธอหรือไม่

เพลงEmนี้ ฉันร้องมันมาจากใF#mฉันร้องเพื่ออธิบGายความใF#mนใจให้เEmธอวันนี้A

นี่คือเพลงรัGกเพลงแรก ที่ร้องให้เธอจากใF#mต้องกาBmรให้เธอเก็บไEmว้เป็นเพลAงของเราสองคDนี่คือเพลงGรักเพลงแรก จะร้องให้เธอฟังกี่หF#mก็ทำBmเพื่อคนหนึ่งEmคน และคนAนั้นก็คือเธอD

D | D |G | G |

วัDนและเวลา ได้นำพาเรามาให้ได้Gพบได้คุยและได้รู้จักกันไม่Dใช่ความบังเอิญ จากคนเป็นพัน ๆแต่มีเธGอเท่านั้นที่ภายในจิตใจ

* | ** |

Bm | Bm |D | D |G | G |A | A |

** | ** |

 Em  และคนAนั้นก็คือเธD

D | D | G | G | ( x2 ) | D |คอร์ดเพลง เพลงรักเพลงแรก แหนม รณเดช, เอก Season Five, อิ้งค์ วรันธร

เนื้อเพลง เพลงรักเพลงแรก แหนม รณเดช, เอก Season Five, อิ้งค์ วรันธรคำธรรมดา จากคนธรรมดา ก็ไม่รู้ว่าเธอเข้าใจมันบ้างไหม มีเพลงๆหนึ่ง แต่ไม่รู้ว่าลึกซึ้งพอ จะเข้าไปในหัวใจเธอหรือไม่ เพลงนี้ ฉันร้องมันมาจากใจ ฉันร้องเพื่ออธิบายความในใจให้เธอวันนี้ นี่คือเพลงรักเพลงแรก ที่ร้องให้เธอจากใจ ต้องการให้เธอเก็บไว้เป็นเพลงของเราสองคน นี่คือเพลงรักเพลงแรก จะร้องให้เธอฟังกี่หน ก็ทำเพื่อคนหนึ่งคน และคนนั้นก็คือเธอ วันและเวลา ได้นำพาเรามา ให้ได้พบได้คุยและได้รู้จักกัน ไม่ใช่ความบังเอิญ จากคนเป็นพันๆ แต่มีเธอเท่านั้นที่ภายในจิตใจ และคนนั้นก็คือเธอ