หัวใจชาละวัน

  น้องอาม นวลปาน   นายเมฆ   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   ใต้   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง หัวใจชาละวัน น้องอาม นวลปาน & นายเมฆ นวลปาน
เนื้อร้อง/ทำนอง: โยลักลั้นเรียบเรียง: ปริทัศน์ ระฆังทองสังกัดค่าย: PingPong Music

Am | G |Am | G |
F | G |Am | Em |

ตะเภาแก้ว ตะเภาทอAmง..เป็นพี่น้อGงสายเลือดเดียวกัFความงามเจ้านั้Amน ใครก็อยาGกได้มาครอบครCอง

ชาละวัAmน เจ้าเมืองบาดGาลก็ยังหมาFยปองจับเอาคนน้อEง แม่ตะเภาทองลากลงบาAm Emดาล..

ไกรทอAmง ผู้มีวิชGา แกร่งกล้าเกินFใครไม่เคยกลัวตาAmย จึงออกตามล่Gา ไอ้ชาละวัCท่านเจ้าเมือAmง จะยกทรัพย์สิGนลูกสาวให้Fกันถ้าหากว่าใครEฆ่าชาละวันให้สิ้นชีวAmา..

ชาละวัFนยอมพลีร่างกาGย แลกกับความรัAmเอาวิญญาFณ ชีวิGต.. มาเดิมพัCเพียงเพราะคำF..ว่ารักGคำเดียวแค่นั้Em Amน..จึงทำให้มัFน..หมดสิ้Gนซึ่งลมหาAm (E)ยใจ..

F | G |Am | Am |
F | G |C | C |

F | G |Em | Am |
F | G |Am | Am |

* |

ไกรทอAmงได้ครองเมียสี่Gอย่างที่สFมใจชาละวันต้องตาAmเลยไม่ได้GใครมาครอบครCอง

ทำดีแค่ไหนAm สุดท้ายเธอก็ไม่มองDmไอ่เข้ขว้างคลEอง ใครก็มองว่าเป็นตัวร้าAm

* |

ดั่งตัวฉัFน.. ที่รักเธGอจนวันสุดท้Am Eาย..

Am | G |Am | G |
F | G |Am | Am |คอร์ดเพลง หัวใจชาละวัน น้องอาม นวลปาน & นายเมฆ นวลปาน

เนื้อเพลง หัวใจชาละวัน น้องอาม นวลปาน & นายเมฆ นวลปานตะเภาแก้ว ตะเภาทอง เป็นพี่น้องสายเลือดเดียวกัน ความงามเจ้านั้น ใครก็อยากได้มาครอบครอง ชาละวัน เจ้าเมืองบาดาลก็ยังหมายปอง จับเอาคนน้อง แม่ตะเภาทอง ลากลงบาดาล ไกรทอง ผู้มีวิชา แกร่งกล้าเกินใคร ไม่เคยกลัวตาย จึงออกตามล่า ไอ้ชาละวัน ท่านเจ้าเมือง จะยกทรัพย์สินลูกสาวให้กัน ถ้าหากว่าใครฆ่าชาละวันให้สิ้นชีวา ชาละวันยอมพลีร่างกาย แลกกับความรัก เอาวิญญาณ ชีวิต มาเดิมพัน เพียงเพราะคำว่ารักคำเดียวแค่นั้น จึงทำให้มันหมดสิ้นซึ่งลมหายใจ ไกรทองได้ครองเมียสี่อย่างที่สมใจ ชาละวันต้องตาย เลยไม่ได้ใครมาครอบครอง ทำดีแค่ไหน สุดท้ายเธอก็ไม่มอง ไอ่เข้ขว้างคลอง ใครก็มองว่าเป็นตัวร้าย ดั่งตัวฉัน ที่รักเธอจนวันสุดท้าย