พิมพิลาไลย (วันทอง)

  ช่างโคช   ดูโอเมย์   น้องอาม นวลปาน   เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง พิมพิลาไลย (วันทอง) ดูโอเมย์ (DU-OMAY) feat. ช่างโคช & น้องอาม นวลปาน
เนื้อร้อง/ทำนอง: เพชรกัญญาเรียบเรียง: ธงชัย ถาวรโชติ

G D | C |C | D |
C D | Bm Em |Am D | G |

 EmตำนานวรรณคดีลือโฉDมที่ใครกล่าวขานแม่คนงาCม วันทอDงเป็นคนสองGใจ Emต่างโดนชาวบ้านประณามย่ำยีDให้เธอเสียใจพูดกันไCป ว่าเธDอเป็นคนหลายGใจ

 Bmแล้วใครเล่าเอยจะรู้ ว่าเEmรื่องจริงเป็นอย่างไรพิมพิลCาไลย วันทอDงที่ใครกล่Gาวขาน Bmเป็นที่หมายปองของหนุ่ม ที่ชื่Emอว่าขุนช้างCพียงเพราะเธอรูปงาม จนโดนสาปใD

แม่วันทอGงสองใDจ โถใคCรก็พูดอย่างงั้Gแต่ความจริCงที่เธอรับกรรมคือตราบาปGใจพ่อขุนแผCนก็มาย่ำยีD ให้วัBmนทองเสียEmใจมีแต่ขุAmนช้างที่เข้าใDรับรู้Amว่าคนสองใจDไม่ใช่วัGนทอง

 Emแม่วันทองมีน้ำใจ มีเมตตDาและให้อภัย ชาวบ้าCนจะว่าอย่างไรDไม่เคยเคียดGแค้น Emแต่ความจริงน่าเสียดาย ที่ความตายDเข้ามาทดแทน ว่าเธอCนั้น.. เป็นDผู้หญิงสองGใจ

 Bmเอิงเอย.. Emอันว่าขุนแผนแสนสะท้าน มีเมียหลายคน คนมองไม่ผิด Cอนิจจาอนิจจังใครก็มองวันทองนั้นผิด Gไม่รู้ไปก่อกรรมชาติไหน คนเลยมองว่าวิปริต Dทั้งที่วันทองมีแต่ขุนแผน แล้วทำไมยังโดนจับผิด

 Emขุนช้างก็แสนจะดี ไม่เคยนอกใจทุ่มใจให้หมด Cแต่วันทองที่รักขุนแผน ไม่ได้รักขุนช้างก็เลยตัดบท

 Gเรื่องราวก็เลยบานปลาย จนใครต่อใครก็ว่าพูดปด Dวันทองเลยตัดสินใจ.. ลาตายให้มันจบ ๆ

Em | Bm |Em | Bm |
Em Bm | Bm Em |C | D |

* | * |

แม่วันทAmองก็มีหัวใDจ รักใคAmรก็ยอมทุ่มใDจ..ให้จนตัวตาย..

G D | C G |C | D |
D | G |คอร์ดเพลง พิมพิลาไลย (วันทอง) ดูโอเมย์ (DU-OMAY) feat. ช่างโคช & น้องอาม นวลปาน

เนื้อเพลง พิมพิลาไลย (วันทอง) ดูโอเมย์ (DU-OMAY) feat. ช่างโคช & น้องอาม นวลปานตำนานวรรณคดีลือโฉมที่ใครกล่าวขาน แม่คนงาม วันทองเป็นคนสองใจ ต่างโดนชาวบ้านประณามย่ำยีให้เธอเสียใจ พูดกันไป ว่าเธอเป็นคนหลายใจ แล้วใครเล่าเอยจะรู้ ว่าเรื่องจริงเป็นอย่างไร พิมพิลาไลย วันทองที่ใครกล่าวขาน เป็นที่หมายปองของหนุ่ม ที่ชื่อว่าขุนช้าง เพียงเพราะเธอรูปงาม จนโดนสาปใจ แม่วันทองสองใจ โถใครก็พูดอย่างงั้น แต่ความจริงที่เธอรับกรรมคือตราบาปใจ พ่อขุนแผนก็มาย่ำยี ให้วันทองเสียใจ มีแต่ขุนช้างที่เข้าใจ รับรู้ว่าคนสองใจไม่ใช่วันทอง แม่วันทองมีน้ำใจ มีเมตตาและให้อภัย ชาวบ้านจะว่าอย่างไรไม่เคยเคียดแค้น แต่ความจริงน่าเสียดาย ที่ความตายเข้ามาทดแทน ว่าเธอนั้น เป็นผู้หญิงสองใจ เอิงเอย อันว่าขุนแผนแสนสะท้าน มีเมียหลายคน คนมองไม่ผิด อนิจจาอนิจจังใครก็มองวันทองนั้นผิด ไม่รู้ไปก่อกรรมชาติไหน คนเลยมองว่าวิปริต ทั้งที่วันทองมีแต่ขุนแผน แล้วทำไมยังโดนจับผิด ขุนช้างก็แสนจะดี ไม่เคยนอกใจทุ่มใจให้หมด แต่วันทองที่รักขุนแผน ไม่ได้รักขุนช้างก็เลยตัดบท เรื่องราวก็เลยบานปลาย จนใครต่อใครก็ว่าพูดปด วันทองเลยตัดสินใจ ลาตายให้มันจบๆ แม่วันทองก็มีหัวใจ รักใครก็ยอมทุ่มใจ ให้จนตัวตาย