ขอเหล้าเพียวเพียว

  น้องอาม นวลปาน   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   ใต้   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ขอเหล้าเพียวเพียว น้องอาม นวลปาน
เนื้อร้อง/ทำนอง: โยลักลั้นเรียบเรียง: เปิ้ล สกายพาส (SkyPass)สังกัดค่าย: PingPong Music (ปิงปองมิวสิค)

Amอเหล้าเพียว ๆ ที่หนึ่Fงไอ้น้องบ่าวเอาให้เรื่อCงเศร้า ๆ ออกจากใจGเสียที

Am | F |C | G |
Am | F |C | G | E |

 Am  ออกมาคืนนี้พี่ไม่ได้ออกFมาหาแฟน C  มาชำระแค้นกับความรักGที่อยู่ในใจ Am  อยากใส่หมดแม็ก ให้มันจบเรื่Fองจบราวไป C  แล้วมันได้ไหรทำพ่อแม่Gเสียใจ

คงได้แต่ทำF.. ใจ.Am.นึGกถึงคำพระสอนไว้ ไม่มีอะไรที่แน่นอFไม่เหมือนละคAmร.. น้ำเน่Gา.. เห็นทีต้องพึ่ง

ขอAmเหล้าเพียว ๆ ที่หนึ่งFไอ้น้องบ่าวเอาให้เรื่อCงเศร้า ๆ ออกจากใจGเสียทีขอดีกรีAmแรง ๆ จัดมาเลFยให้พี่บ่าวอยากจะลืCมเรื่องราวที่มันGไม่ดีมันหกพี่Am มันหลอกเพ ตอแหFลเข้าตำราต่อให้นาCงโมรา กากีGยังสู้เธอไม่ไAmด้..

Am | F |C | G |
Am | F |C | G |
E | E |

* | ** | ** |

Am | F |

นางโมรCา นางกากียัGงสู้เธอไม่ได้

Am | C |G | Am |
Am |คอร์ดเพลง ขอเหล้าเพียวเพียว น้องอาม นวลปาน ปิงปองมิวสิค

เนื้อเพลง ขอเหล้าเพียวเพียว น้องอาม นวลปาน ปิงปองมิวสิคขอเหล้าเพียวๆที่หนึ่งไอ้น้องบ่าว เอาให้เรื่องเศร้าๆออกจากใจเสียที ออกมาคืนนี้พี่ไม่ได้ออกมาหาแฟน มาชำระแค้นกับความรักที่อยู่ในใจ อยากใส่หมดแม็ก ให้มันจบเรื่องจบราวไป แล้วมันได้ไหรทำพ่อแม่เสียใจ คงได้แต่ทำ ใจ นึกถึงคำพระสอนไว้ ไม่มีอะไรที่แน่นอน ไม่เหมือนละคร น้ำเน่า เห็นทีต้องพึ่ง ขอเหล้าเพียวๆที่หนึ่งไอ้น้องบ่าว เอาให้เรื่องเศร้าๆออกจากใจเสียที ขอดีกรีแรงๆจัดมาเลยให้พี่บ่าว อยากจะลืมเรื่องราวที่มันไม่ดี มันหกพี่ มันหลอกเพ ตอแหลเข้าตำรา ต่อให้นางโมรา กากียังสู้เธอไม่ได้ นางโมรา นางกากียังสู้เธอไม่ได้