ง่ายดาย

  pY-1   สตริง   อินเลิฟ   จีบ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ง่ายดาย pY-1

Gm | C |F | D7 |
Gm | C |F | D7 |

รักคุณเต็มเปGmา ตกหลุมรักคุณเต็มใจCยินดีที่จะเสนFอตัว ให้เธอใช้ในทุกเงื่อนไขD7

รอยยิ้มที่บางเบGmา มันกระชากใจผมไปCรู้ตัวอีกทีก็เผลFอไป หลงรักเธอง่ายดาD7หลงรักเธอง่ายไป

ไม่Gmได้ทันตั้งตัวเตรียมใจมาก่อCนนี้รู้อีFกทีก็เผลอเลยไปขนาD7ดนี้คราวหลัGmงจะต้องระวังเตรียมใจไว้ให้ดีCจะได้Fไม่ต้องมาคิด จนกลายเป็นแบD7บนี้

ง่ายจัGmงทำไมมันรู้สึกง่ายดายที่เธอเข้ามาพูดจCาไม่กี่คำแล้วก็ไปการกระทำไม่กี่อย่าFทำให้ฉันต้องวุ่นวายวุ่นวาD7ยโอ๊ยใจมันวุ่นวาย

บางคำGmก็ทำให้ฉันต้องคิดไกลคิดไปคิดมCาคิดจนวุ่นใจคิดจนว่าอาFจจะเป็นฉันก็ได้ฉันก็ได้ที่D7เธอให้ใจ

คิGmดไกลคิดไกล ก็ฉันคิดไกลคิดนานและจะให้คิCดยังไงก็ในทุกทีท่าทางที่ใช้F ทุกกิริยาวาจาลื่นไหD7

เวลาเธอพูดจาเธอมองตาฉันไงGmรู้ฉันคงทนไม่ได้นาCไม่ได้นานที่มองเข้าไปFอาการนี้อาจเป็นเพราะว่D7า เป็นเพราะว่า

* |

หลงคุณเต็มเปGmเรียกว่าหลงคุณเต็มใจCผมยอมลงทุFนถ้าเป็นคุณยอมลงใจD7ผมยอมมัวเมGmายอมเมารักคุณเรื่อยไปCถ้าการรักคุณนั้นเหมือนกับหุ้Fผมยอมขาดทุนก็ไม่เป็นไรD7

** |

Gm | C | F | D7 | ( x4 )คอร์ดเพลง ง่ายดาย pY1

เนื้อเพลง ง่ายดาย pY-1รักคุณเต็มเปา ตกหลุมรักคุณเต็มใจ ยินดีที่จะเสนอตัว ให้เธอใช้ในทุกเงื่อนไข รอยยิ้มที่บางเบา มันกระชากใจผมไป รู้ตัวอีกทีก็เผลอไป หลงรักเธอง่ายดาย หลงรักเธอง่ายไป ไม่ได้ทันตั้งตัวเตรียมใจมาก่อนนี้ รู้อีกทีก็เผลอเลยไปขนาดนี้ คราวหลังจะต้องระวังเตรียมใจไว้ให้ดี จะได้ไม่ต้องมาคิด จนกลายเป็นแบบนี้ ง่ายจังทำไมมันรู้สึกง่ายดาย ที่เธอเข้ามาพูดจาไม่กี่คำแล้วก็ไป การกระทำไม่กี่อย่าง ทำให้ฉันต้องวุ่นวาย วุ่นวายโอ๊ยใจมันวุ่นวาย บางคำก็ทำให้ฉันต้องคิดไกล คิดไปคิดมาคิดจนวุ่นใจ คิดจนว่าอาจจะเป็นฉันก็ได้ ฉันก็ได้ที่เธอให้ใจ คิดไกลคิดไกล ก็ฉันคิดไกลคิดนาน และจะให้คิดยังไง ก็ในทุกทีท่าทางที่ใช้ ทุกกิริยาวาจาลื่นไหล เวลาเธอพูดจาเธอมองตาฉันไง รู้ฉันคงทนไม่ได้นาน ไม่ได้นานที่มองเข้าไป อาการนี้อาจเป็นเพราะว่า เป็นเพราะว่า หลงคุณเต็มเปา เรียกว่าหลงคุณเต็มใจ ผมยอมลงทุนถ้าเป็นคุณยอมลงใจ ผมยอมมัวเมายอมเมารักคุณเรื่อยไป ถ้าการรักคุณนั้นเหมือนกับหุ้น ผมยอมขาดทุนก็ไม่เป็นไร