กรรมการ

  PONCHET   pY-1   สตริง   อินเลิฟ   จีบ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง กรรมการ pY-1 feat. PONCHET

D | Em |
D | Em |

F#m F#7 | Bm |
F#m F#7 | Bm A | D |

หน้างามผิวงามแถมปากหวDาน..ทำกรรมการหัวใจแEmทบวาย..เมื่อถึงเวลาต้องบอกผDล..คะแนนของผมให้เธอทั้EmงใจนางงามนะหรF#mออ๋อ ยิ่งกว่F#7าซะอีBmต้องเรียกนางฟ้F#mาที่ลงมF#7าสถิต BmเธอแนบสนิAทเอาใจผมDไป

ทุกกิริยาวาจาเหมาะสDคะแนนของผมให้เธอทั้งEmใจตอนพิธีกรพูดชื่อคุณออกDไหมใจผมหวั่นไหวเหลือเกินแก้วEmตา

เธอเหมาะจะได้เข้ารอบชิDง แหม! สุดยอดจริงตอนเธอตอบคำถาEmม แหม่ช่างสวยงามยิ่งยอมให้เธอเข้ารอบไปD Ya! ไปสู้รอบใจคุณเป็นที่หนึ่งของผEmม ผมไม่ได้เวอร์เกินไป

* |

ผมยกให้คุณเลยสามDพันเธอเหมือนหลุดออกมาจากเพลEmงธิดาประจำอำเภอและคงจะมีผู้ชายเป็นร้อDยเป็นหมื่นจะการจะชื่นจะชม อกตรEmเพราะผมคงไม่มีสิทธิ์ได้ครอบครอง วิลาDวัลย์ปานสวรรค์สันสร้างให้เธอช่างงาEmมวิจิตรชาติที่แก้มเธอนั้นไม่อยากให้ใคDรมาชิด..ชมคะแนนหัวใจไฉไลเธอเอEmาไปเลยผมล็อคมง

* |

D | Em |
D | Em |

F#m F#7 | Bm |
F#m F#7 | Bm A | D |คอร์ดเพลง กรรมการ pY-1 feat. PONCHET

เนื้อเพลง กรรมการ pY-1 feat. PONCHETหน้างามผิวงามแถมปากหวาน ทำกรรมการหัวใจแทบวาย เมื่อถึงเวลาต้องบอกผล คะแนนของผมให้เธอทั้งใจ นางงามนะหรออ๋อ ยิ่งกว่าซะอีก ต้องเรียกนางฟ้าที่ลงมาสถิต เธอแนบสนิทเอาใจผมไป ทุกกิริยาวาจาเหมาะสม คะแนนของผมให้เธอทั้งใจ ตอนพิธีกรพูดชื่อคุณออกไหม ใจผมหวั่นไหวเหลือเกินแก้วตา เธอเหมาะจะได้เข้ารอบชิง แหม! สุดยอดจริง ตอนเธอตอบคำถาม แหม่ช่างสวยงามยิ่ง ยอมให้เธอเข้ารอบไป Ya! ไปสู้รอบใจ คุณเป็นที่หนึ่งของผม ผมไม่ได้เวอร์เกินไป ผมยกให้คุณเลยสามพัน เธอเหมือนหลุดออกมาจาก เพลงธิดาประจำอำเภอ และคงจะมีผู้ชายเป็นร้อยเป็นหมื่น จะการจะชื่นจะชม อกตรม เพราะผมคงไม่มีสิทธิ์ได้ครอบครอง วิลาวัลย์ ปานสวรรค์สันสร้างให้เธอช่างงามวิจิตร ชาติที่แก้มเธอนั้นไม่อยากให้ใครมาชิดชม คะแนนหัวใจไฉไลเธอเอาไปเลยผมล็อคมง