หากผม

  pY-1   สตริง   อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง หากผม pY-1

หากผมต้องหลงF#maj7รักคุณข้างเดียวคุณไม่แลเหลีFm7ยวปล่อยผมต้องตรA#m7ผมยอD#m7ม ผมยอมจะตรG#มอยู่ในรักนี้C#maj7หากผมต้องคิF#maj7ดถึงคุณข้างเดียวคุณไม่แลเหลีFm7ยวปล่อยผมต้องจA#7ไม่ต้องงD#m7ม ปล่อยผมให้จG#มอยู่ในรักC#maj7คุณ

ปล่อยผมให้จF#maj7มอยู่แบบนี้ตลอดไปตลอดกาลเลยก็ไFm7ด้ ผมจำยอA#m7ไม่อ้อน ไม่วอD#m7น ไม่ขออะไรG#ที่มันเกินC#maj7ตัว

ให้ผมจมในรัF#maj7ก ให้มันปักกลางใจสาบานเลยก็ได้Fm7 ต่อให้ต้องตายไปA#7ยอมเป็นทาสรัD#m7กแบบนี้เรื่อยไปG#อีกนานC#maj7

* |

ผมยอมเต็มใจF#maj7..ไม่ต้องห่วงผม ผมไม่เป็Fm7นไร..    A#m7หากผมต้องตรD#m7ม ต้องจมในรัG#ให้ตายก็ยอC#maj7

เอาให้มันรวนไปถึงดวงF#maj7ใจแม้จะลำเค็ญยากเย็นแค่Fm7ไหน..   A#7ต่อให้ระบD#m7มระทมฤทัG#ย ยังไงก็C#maj7ยอม

* |

ให้ผมนั้นจF#maj7มอยู่ในรักตลอดไปตลอดกาล..คอร์ดเพลง หากผม pY-1

เนื้อเพลง หากผม pY-1หากผมต้องหลงรักคุณข้างเดียว คุณไม่แลเหลียวปล่อยผมต้องตรม ผมยอม ผมยอมจะตรมอยู่ในรักนี้ หากผมต้องคิดถึงคุณข้างเดียว คุณไม่แลเหลียวปล่อยผมต้องจม ไม่ต้องงม ปล่อยผมให้จมอยู่ในรักคุณ ปล่อยผมให้จมอยู่แบบนี้ตลอดไป ตลอดกาลเลยก็ได้ ผมจำยอม ไม่อ้อน ไม่วอน ไม่ขออะไรที่มันเกินตัว ให้ผมจมในรัก ให้มันปักกลางใจ สาบานเลยก็ได้ ต่อให้ต้องตายไป ยอมเป็นทาสรักแบบนี้เรื่อยไปอีกนาน ผมยอมเต็มใจ ไม่ต้องห่วงผม ผมไม่เป็นไร หากผมต้องตรม ต้องจมในรัก ให้ตายก็ยอม เอาให้มันรวนไปถึงดวงใจ แม้จะลำเค็ญยากเย็นแค่ไหน ต่อให้ระบมระทมฤทัย ยังไงก็ยอม ให้ผมนั้นจมอยู่ในรักตลอดไป ตลอดกาล