ยิ่งกว่าถูกหวยรางวัลก้อนโต

  pY-1   แร็พ   สตริง   จีบ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ยิ่งกว่าถูกหวยรางวัลก้อนโต pY-1

G#m C# | F# D#m |G#m C# | F# D#m |
G#m C# | F# D#m |G#m C# | F# D#m |

โอ้คุณผู้หญิG#mจีบคุณทำไมC#ยากเย็นเพียงนี้F#ช่วยบอD#mกผมทีG#m มีวิธีไหC#นถึงมัดใจF#คุณ     D#mช่วยบอกเถอะนG#mะ ถือว่าให้ผC#มนั้นได้มีลุ้F#ถ้าไD#mด้คบคุG#mยิ่งกว่าถูกหวC#ยรางวัลก้อนF#โต   D#m

ต้องทำยังไงG#mต้องทำแบบไหนC# ช่วยบอกได้ป่าF#แอบกระซิD#mบเบา ๆG#mเพียงอยากจะรู้มีC#ทางบ้างไหF# D#m

ได้โปรดเถอะนG#mะ ทว่าแก้วตC#าไม่ใจร้ายไปF#อยากครอบครอD#mงหัวใG#mมีวิธีไหC#นให้ผมได้ลอF#

OkD#m เธอต้องการ Racks เป็นปึก ๆG#mหรือว่าแบงค์พันเป็นสิบใบC#ฉันมันก็ค่อนข้างปึF#ก ๆบางทีฉันยังไม่เข้าใจD#mชีวิตฉันเข้าขั้นโดดเดี่ยG#mเลยอยากให้เธอมาเกี่ยวแขC#ฉันไม่อยากเหงาและเปล่าเปลี่F#ยวก็อยากมีคนเรียกว่าแฟD#m

ฉันคงจะเข็G#mดแน่และถ้C#าเธอไม่รักฉันคงเจ็F#บแย่ก็ยังไม่อยาD#mกจะเห็นเธอไปกับแม่G#mงเลย เดินไปกับแม่C#งอะF#ะจีบเธอทำไมมันยาD#mกจัง

** |

ถ้าไม่ตอบคำถาG#mคืนนี้ผมคC#งจะยังไม่กลับF#นอนก็นอD#mนไม่หลับG#mใจมันคิดถึC#ง ถึงแต่เรื่อF#งเธอD#m

How to make you miG#mneใบ้หน่อยก็ได้ช่C#วยฉันได้ไหมเธF#อย่าให้ฉัD#mนต้องเพ้G#mถึงเธC#อคนเดียวทั้F#งคืนD#m

How to make you miG#mneใบ้หน่อยก็ได้สัC#กสองสามคำF#โปรดให้ฉัD#mนมี.. หวัG#mขอเธออย่าพึ่C#งช็อตฟิวกันเลF#D#m

* | ** |คอร์ดเพลง ยิ่งกว่าถูกหวยรางวัลก้อนโต pY1

เนื้อเพลง ยิ่งกว่าถูกหวยรางวัลก้อนโต pY-1โอ้คุณผู้หญิง จีบคุณทำไมยากเย็นเพียงนี้ ช่วยบอกผมที มีวิธีไหนถึงมัดใจคุณ ช่วยบอกเถอะนะ ถือว่าให้ผมนั้นได้มีลุ้น ถ้าได้คบคุณ ยิ่งกว่าถูกหวยรางวัลก้อนโต ต้องทำยังไง ต้องทำแบบไหน ช่วยบอกได้ป่าว แอบกระซิบเบาๆ เพียงอยากจะรู้มีทางบ้างไหม ได้โปรดเถอะนะ ทว่าแก้วตาไม่ใจร้ายไป อยากครอบครองหัวใจ มีวิธีไหนให้ผมได้ลอง Ok เธอต้องการ Racks เป็นปึกๆ หรือว่าแบงค์พันเป็นสิบใบ ฉันมันก็ค่อนข้างปึกๆ บางทีฉันยังไม่เข้าใจ ชีวิตฉันเข้าขั้นโดดเดี่ยว เลยอยากให้เธอมาเกี่ยวแขน ฉันไม่อยากเหงาและเปล่าเปลี่ยว ก็อยากมีคนเรียกว่าแฟน ฉันคงจะเข็ดแน่ และถ้าเธอไม่รักฉันคงเจ็บแย่ ก็ยังไม่อยากจะเห็นเธอ ไปกับแม่งเลย เดินไปกับแม่งอะ จะจีบเธอทำไมมันยากจัง ถ้าไม่ตอบคำถาม คืนนี้ผมคงจะยังไม่กลับ นอนก็นอนไม่หลับ ใจมันคิดถึง ถึงแต่เรื่องเธอ How to make you mine ใบ้หน่อยก็ได้ช่วยฉันได้ไหมเธอ อย่าให้ฉันต้องเพ้อ ถึงเธอคนเดียวทั้งคืน How to make you mine ใบ้หน่อยก็ได้สักสองสามคำ โปรดให้ฉันมี หวัง ขอเธออย่าพึ่งช็อตฟิวกันเลย