ดีใจด้วยนะ (Glad)

  อิ้งค์ วรันธร   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ดีใจด้วยนะ INK WARUNTORN (อิ้งค์ วรันธร)
เนื้อร้อง/ทำนอง: Tan Liptapallop,Panithi Lertudomthanaเรียบเรียง: Janpat Montrelerdrasmeสังกัดค่าย: BOXX MUSIC

A | A |F#m | F#m |
D | C#m |Bm | Dm |

ไม่คิDmaj7ดว่าจะได้พบ ไม่นึกว่าจะเจอเธอกับเขAmaj7าที่ดูช่างเข้ากันเหลือเกินไม่รู้ว่Dmaj7าควรไปทัก หรือว่าฉันไม่ควรเข้าไปเพราะว่าวัAmaj7นนี้ฉันและเธอไม่เหมือนเดิม

คำว่ารัBmก ที่สองเราเคยมีวัC#mนนั้นแต่สุดท้าBmยก็จบลงด้วยควาAมเสียใจและวันนี้ที่Gต่างระหว่างฉัF#mนและเธอคือเธอได้พBmบเจอคนที่ดีE

ดีใจด้วยนAะ ที่เธอเริ่มต้นใหม่สักทีดีใจด้วยนF#mะ ที่พบเจอความสุข สักทีEmต่าAงกันกับฉันD ที่ยังคงจมอยู่เหมืC#mอนว่ายังมีเธออยู่ฉัBmนต้องการจะลืมมัน เหมืDmอนที่เธอลืมฉันวันนี้

Fmaj7 A#maj7 | Em7 D#maj7 |

ฉัDmaj7นได้ลองตามหา ฉันพยายามเปิดรัAmaj7บให้ใครสักคนได้เข้ามาแต่ฉัDmaj7นก็ยังไม่พบ ฉันยังไม่เจอคนที่เข้Amaj7าใจฉันได้ทุกอย่างเหมือนเธอ

* | ** |

แต่ถ้าวันไหDนที่ฉันนั้นได้เริ่มต้Eนใหม่อยากให้เธC#mอยินดีกับฉันเมื่อได้เจF#7แต่แค่วันนี้มัBmนยังไม่ถึงวันของฉัE

ดีใจด้วยนAะ ที่เธอเริ่มต้นใหม่สักทีดีใจด้วยนF#mะ ที่พบเจอความสุข สักทีEmต่างกันกับฉันD ที่ยังคงจมอยู่เหมืC#mอนว่ายังมีเธออยู่ฉัBmนต้องการจะลืมมัน ได้สัEกที

อยากจะมีวัAนที่ได้เริ่มต้นใหม่สักทีอยากจะมีวัF#mนที่พบเจอความสุข อย่างเธอสัEmกที

ติAดที่ ฉันนั้Dนยังคงจมอยู่เหมืC#mอนว่ายังมีเธออยู่ฉัBmนไม่พร้อมจะลืมเธอ เหมือEนที่เธอลืมฉันวันนี้

A | A |F#m | Em A |
D | C#m |Bm | Dm |
A |คอร์ดเพลง ดีใจด้วยนะ INK WARUNTORN (อิ้งค์ วรันธร)

เนื้อเพลง ดีใจด้วยนะ (Glad) INK WARUNTORN (อิ้งค์ วรันธร)ไม่คิดว่าจะได้พบ ไม่นึกว่าจะเจอ เธอกับเขาที่ดูช่างเข้ากันเหลือเกิน ไม่รู้ว่าควรไปทัก หรือว่าฉันไม่ควรเข้าไป เพราะว่าวันนี้ฉันและเธอไม่เหมือนเดิม คำว่ารัก ที่สองเราเคยมีวันนั้น แต่สุดท้ายก็จบลงด้วยความเสียใจ และวันนี้ที่ต่างระหว่างฉันและเธอ คือเธอได้พบเจอคนที่ดี ดีใจด้วยนะ ที่เธอเริ่มต้นใหม่สักที ดีใจด้วยนะ ที่พบเจอความสุข สักที ต่างกันกับฉัน ที่ยังคงจมอยู่ เหมือนว่ายังมีเธออยู่ ฉันต้องการจะลืมมัน เหมือนที่เธอลืมฉันวันนี้ ฉันได้ลองตามหา ฉันพยายาม เปิดรับให้ใครสักคนได้เข้ามา แต่ฉันก็ยังไม่พบ ฉันยังไม่เจอ คนที่เข้าใจฉันได้ทุกอย่างเหมือนเธอ แต่ถ้าวันไหนที่ฉันนั้นได้เริ่มต้นใหม่ อยากให้เธอยินดีกับฉันเมื่อได้เจอ แต่แค่วันนี้มันยังไม่ถึงวันของฉัน ดีใจด้วยนะ ที่เธอเริ่มต้นใหม่สักที ดีใจด้วยนะ ที่พบเจอความสุข สักที ต่างกันกับฉัน ที่ยังคงจมอยู่ เหมือนว่ายังมีเธออยู่ ฉันต้องการจะลืมมัน ได้สักที อยากจะมีวันที่ได้เริ่มต้นใหม่สักที อยากจะมีวันที่พบเจอความสุข อย่างเธอสักที ติดที่ ฉันนั้นยังคงจมอยู่ เหมือนว่ายังมีเธออยู่ ฉันไม่พร้อมจะลืมเธอ เหมือนที่เธอลืมฉันวันนี้


“เมื่อต้องดีใจกับความสุขของคนรักเก่า บนความเศร้าของตัวเอง" “ดีใจด้วยนะ(Glad)” ซิงเกิลใหม่จาก PRINCESS OF SYNTH-POP “INK WARUNTORN (อิ้งค์ วรันธร)” กลับมาพร้อมเพลงเศร้า เล่าในมุมมองความรักที่โตขึ้นกว่าเพลงที่ผ่านมา ยังคงความเป็น SYNTHPOP แต่มีการผสมผสานกับเสียงเครื่องดนตรีจริงมากขึ้น และเนื้อร้อง,ทำนองยังคงมีความ Pop อยู่ ซึ่งเพลงนี้ยังได้ แทน ลิปตามาโปรดิวซ์ให้เช่นเดิม หลายคนอาจจะเคยรู้สึกแบบเพลงนี้ หลายๆครั้งที่เราได้คิดถึงคนรักเก่า แล้วอยากให้ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิม แต่เรากลับพบว่าวันนี้เค้าได้มีความสุขในปัจจุบันกับคนรักใหม่ไปแล้ว สิ่งที่เราทำได้ก็คือเราคงต้องใชัเวลารักษาตัวเอง แล้วก้าวต่อไปแบบที่เค้าทำ “ดีใจด้วยนะ ที่เธอเริ่มต้นใหม่สักที”