โลกที่ไม่มีเธอ (Ost. 7 Days เรารักกัน จันทร์-อาทิตย์)

  อิ้งค์ วรันธร   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง โลกที่ไม่มีเธอ INK WARUNTORN (อิ้งค์ วรันธร)
เนื้อร้อง: Portrait,Anan Dapphetthikonทำนอง: Boxx Music Teamเรียบเรียง: Jittipon Thawornkit,Tan Liptapallopสังกัดค่าย: BOXX MUSIC

เธA#ออยู่ตรงนั้น เธอได้ยินฉันรึเปล่Dm7ฉัA#นอยู่ตรงนี้ มีแต่คิดถึงสุดหัDm7วใจยังจำภาพสุดท้าD#ยของเธอที่จาD#mกกันวันที่เป็นที่สุDmดของความเสียใจGmแล้วโลกก็เปลี่ยCmนไป ตลอดกาF

ไร้ซึ่A#งจุดหมาย ในโลกที่แสนว่างเปล่Dm7มองฟ้A#าตั้งแต่เช้า จนตะวันลับเลือนหาDm7ยไปในค่ำคืนที่ไร้D#ดาวบนฟ้าD#mฉันยังคงมองหDm7าว่าเธออยู่ที่ใดGmช่วยมาบอกฉัCmนทีชีวิFตต้องทำยังไA# Fm A#

โลกที่ไม่มีเธD#อ เป็นโลFกที่ฉันไม่เหลืDm7อใครมีเพียG7งร่างกายที่หาCm7ยใจแต่ทั้FงหัวใจสลาA#FmA#ชีวิตที่ไม่มีเธEdimทุกอย่าD#6งที่เหลือจากนี้Dm7ไม่มีความหมายGmFจะทำCmเช่นไร เมื่อรัFกได้ตายไปแล้A#

แค่เพียCm7งภาวนาไปอย่างสิ้Dm7นหวังให้ฉัD#นได้พบเธออีกครั้งนึA#แค่มอCm7งตากัน และกอดฉัDm7นอีกครั้งนึงอย่าปล่อD#ยให้ทรมานอย่างนี้เลF

* |

D# | F |Dm | G7 |
Cm | F |A# | Fm A# |

ชีวิตที่ไม่มีเธEdimทุกอย่าD#6งที่เหลือจากนี้Dm7ไม่มีความหมายGmFจะทำCmเช่นไรเมื่อรัFกได้ตายไปพร้อGmมเธอF Edimไม่เหลืCmออะไร ในโลFกที่ไม่มีเธA#อ..คอร์ดเพลง โลกที่ไม่มีเธอ INK WARUNTORN (อิ้งค์ วรันธร)

เนื้อเพลง โลกที่ไม่มีเธอ (Ost. 7 Days เรารักกัน จันทร์-อาทิตย์) INK WARUNTORN (อิ้งค์ วรันธร)เธออยู่ตรงนั้น เธอได้ยินฉันรึเปล่า ฉันอยู่ตรงนี้ มีแต่คิดถึงสุดหัวใจ ยังจำภาพสุดท้ายของเธอที่จากกัน วันที่เป็นที่สุดของความเสียใจ แล้วโลกก็เปลี่ยนไป ตลอดกาล ไร้ซึ่งจุดหมาย ในโลกที่แสนว่างเปล่า มองฟ้าตั้งแต่เช้า จนตะวันลับเลือนหายไป ในค่ำคืนที่ไร้ดาวบนฟ้า ฉันยังคงมองหาว่าเธออยู่ที่ใด ช่วยมาบอกฉันที ชีวิตต้องทำยังไง โลกที่ไม่มีเธอ เป็นโลกที่ฉันไม่เหลือใคร มีเพียงร่างกายที่หายใจ แต่ทั้งหัวใจสลาย ชีวิตที่ไม่มีเธอ ทุกอย่างที่เหลือจากนี้ ไม่มีความหมาย จะทำเช่นไร เมื่อรักได้ตายไปแล้ว แค่เพียงภาวนาไปอย่างสิ้นหวัง ให้ฉันได้พบเธออีกครั้งนึง แค่มองตากัน และกอดฉันอีกครั้งนึง อย่าปล่อยให้ทรมานอย่างนี้เลย ชีวิตที่ไม่มีเธอ ทุกอย่างที่เหลือจากนี้ ไม่มีความหมาย จะทำเช่นไร เมื่อรักได้ตายไปพร้อมเธอ ไม่เหลืออะไร ในโลกที่ไม่มีเธอ


โลกที่ไม่มีเธอ เป็นโลกที่ฉันไม่เหลือใคร” เมื่อความเพราะของเพลง “โลกที่ไม่มีเธอ” ของเจ้าพ่อเพลงเศร้า “PORTRAIT” ที่ทุกคนคุ้นเคย ถูกนำกลับมาถ่ายทอดและ ตีความหมายอีกครั้งในมุมมองที่แตกต่างออกไป โดย “อิ้งค์ วรันธร” ที่จะพาทุกคนจมและดำดิ่งอีกครั้ง “โลกที่ไม่มีเธอ” INK WARUNTORN (Ost.7 Days เรารักกัน จันทร์-อาทิตย์) เพลงประกอบภาพยนตร์ “7 Days เรารักกัน จันทร์-อาทิตย์” 19 กรกฎาคม 2561 ในโรงภาพยนตร์