ยังรู้สึก (Old Feelings)

  อิ้งค์ วรันธร   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ยังรู้สึก INK WARUNTORN (อิ้งค์ วรันธร)
เนื้อร้อง: TAN LIPTAPALLOP,PANITHI LERTUDOMTHANAทำนอง: TAN LIPTAPALLOP,INK WARUNTORNเรียบเรียง: TAN LIPTAPALLOPสังกัดค่าย: BOXX MUSIC

C | G/B |Am | F | G |

ไม่ใช่ว่Cายังรัก ไม่ใช่ยัG/Bงคิดถึงแต่มัAmนเป็นสิ่งนึง ที่ฉัGmนไม่เข้าCใจยังเหงFาในบางครั้ง ไม่รู้Emเป็นอะไรยังรู้สึDmกกับเธออยู่รึเGปล่า

ไม่ได้Cอยากกลับไป ไม่ได้G/Bอยากโทรหาแต่พAmอได้หลับตา ภาGmพก็ย้อนCไปในช่วFงนึงชีวิต ที่พ้Emนเลยไปไกลวันนั้Dmนที่ฉันเคยเดินกับเธG

สัDmบสนในสับสGน.. เหตุDmผลคืออะไร.G.

ไม่ว่าจะนาCนแค่ไหนฉันนั้นยังรู้สึG/Bข้างในส่วนลึAmกในใจเหมือนยังคงไม่ลืGmเรื่อCงราววันนั้Fน ของฉันกัEmบเธอนั้นยังคงชัDmดเสมอ จดจำในใจฉัGน(ตลอดมา)

Dm | Em |F | G |

อาจมีCแค่บางครั้ง ที่ใจG/Bแอบลอยไปอยากรู้Amเธออยู่ไหน ยังเหมือGmนเดิมรึCเปล่าแต่มัFนก็แค่นั้น ความคิEmดเพียงชั่วคราวแล้Dmวเวลาก็ค่อยพัดมันหาGยไป

* | ** |

G# | A# |Gm | Cm |
Fm Gm | G# | G |

** | ** |

C | G/B |Am | Gm C |
F | Em |Dm | G |
C |คอร์ดเพลง ยังรู้สึก INK WARUNTORN (อิ้งค์ วรันธร)

เนื้อเพลง ยังรู้สึก (Old Feelings) INK WARUNTORN (อิ้งค์ วรันธร)ไม่ใช่ว่ายังรัก ไม่ใช่ยังคิดถึง แต่มันเป็นสิ่งนึง ที่ฉันไม่เข้าใจ ยังเหงาในบางครั้ง ไม่รู้เป็นอะไร ยังรู้สึกกับเธออยู่รึเปล่า ไม่ได้อยากกลับไป ไม่ได้อยากโทรหา แต่พอได้หลับตา ภาพก็ย้อนไป ในช่วงนึงชีวิต ที่พ้นเลยไปไกล วันนั้นที่ฉันเคยเดินกับเธอ สับสนในสับสน เหตุผลคืออะไร ไม่ว่าจะนานแค่ไหนฉันนั้นยังรู้สึก ข้างในส่วนลึกในใจเหมือนยังคงไม่ลืม เรื่องราววันนั้น ของฉันกับเธอ นั้นยังคงชัดเสมอ จดจำในใจฉันตลอดมา อาจมีแค่บางครั้ง ที่ใจแอบลอยไป อยากรู้เธออยู่ไหน ยังเหมือนเดิมรึเปล่า แต่มันก็แค่นั้น ความคิดเพียงชั่วคราว แล้วเวลาก็ค่อยพัดมันหายไป


ยังรู้สึก” เพลงที่บอกเล่าถึงความรู้สึกของผู้หญิงคนนึง ที่บางห้วงเวลาทำให้เธอนึกถึงความทรงจำเก่าๆของความรักที่ผ่านมา และบางครั้งมันทำให้เธอสับสนกับความรู้สึกของตัวเองว่าที่จริงแล้วมันคือ "ความรู้สึกที่คิดถึง" หรือ "ความผูกพันที่ทำให้นึกถึง" แต่ไม่ว่าจะยังไง มันก็คือความทรงจำดีๆที่ทำให้เธอ “ยังรู้สึก” ถึงเขาคนนั้น