แปลไม่ออก

  อิ้งค์ วรันธร   Billkin   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง แปลไม่ออก INK WARUNTORN (อิ้งค์ วรันธร) x Billkin (บิวกิ้น)
เนื้อร้อง/ทำนอง: Atomเรียบเรียง: กัณต์ รุจิณรงค์,บริพัตร หวานคำเพราะสังกัดค่าย: BOXX MUSIC

F | Dm |A# | C |

ทำFไมคนอย่างฉันต้อง เป็นห่วDmงเธอเสมอแค่ไม่เห็A#นเธอ.. เพียงสักวัCทำFไมคนอย่างฉัน ต้องร้อDmนรนอย่างนั้นแค่ได้เห็A#นเธอ.. อยู่กับใคCรที่ไม่ใช่ฉัน

ไม่เคยรู้A# ไม่เคยถาม ไม่แน่ใจAm คืออะไรแต่ที่รู้A# คือไม่อยาก จะต้องเสีD#ย.. เธอไปC

ก็ได้แต่ถาFม แต่หัวใจไม่เคยได้ตอDmว่าที่D7เรามีกันเมื่อก่อA#น..คือฉันรัCกเธออยู่แล้วหรือเปล่าไม่รู้.F. หัวใจยังแปลไม่ออDmแค่รู้D7เพียงว่าใจฉันอ่อA#น แทบไม่ไหAmเมื่อเป็นเรื่อGmงเธอ มันหมาCยความว่าอย่างไ(F)

F | Dm |A# | C |

ทำFไมคนอย่างฉัน ต้องคิDmดถึงอย่างนั้นทำไมทุA#กคืน.. มีแต่เธCอในใจฉัน

ไม่เคยรู้ A#(ไม่เคยรู้)ไม่เคยถาม (ไม่เคยถาม)ไม่แน่ใจคืAmออะไรแต่ที่รู้คืA#อไม่อยาก จะต้องเสีD#ย.. เธอไปC

** |

Gm | Am |D# | C |

** |คอร์ดเพลง แปลไม่ออก อิ้งค์ วรันธร x Billkin (บิวกิ้น)

เนื้อเพลง แปลไม่ออก INK WARUNTORN (อิ้งค์ วรันธร) x Billkin (บิวกิ้น)ทำไมคนอย่างฉันต้อง เป็นห่วงเธอเสมอ แค่ไม่เห็นเธอ เพียงสักวัน ทำไมคนอย่างฉัน ต้องร้อนรนอย่างนั้น แค่ได้เห็นเธอ อยู่กับใครที่ไม่ใช่ฉัน ไม่เคยรู้ ไม่เคยถาม ไม่แน่ใจ คืออะไร แต่ที่รู้ คือไม่อยาก จะต้องเสีย เธอไป ก็ได้แต่ถาม แต่หัวใจไม่เคยได้ตอบ ว่าที่เรามีกันเมื่อก่อน คือฉันรักเธออยู่แล้วหรือเปล่า ไม่รู้ หัวใจยังแปลไม่ออก แค่รู้เพียงว่าใจฉันอ่อน แทบไม่ไหว เมื่อเป็นเรื่องเธอ มันหมายความว่าอย่างไร ทำไมคนอย่างฉัน ต้องคิดถึงอย่างนั้น ทำไมทุกคืน มีแต่เธอในใจฉัน ไม่เคยรู้ ไม่เคยรู้ ไม่เคยถาม ไม่เคยถาม ไม่แน่ใจคืออะไร แต่ที่รู้คือไม่อยาก จะต้องเสีย เธอไป