เปลี่ยน (OST. BBetter ทูบีเบทเทอร์)

  อิ้งค์ วรันธร   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เปลี่ยน INK WARUNTORN (อิ้งค์ วรันธร)
เนื้อร้อง/ทำนอง: สุวีระ บุญรอด,วรรัตน์ พัวไพโรจน์,ปิยะ ศาสตรวาหาเรียบเรียง: Flureสังกัดค่าย: Nadao

A# | Dm7 |Gm | D# |
A# | Dm7 |Gm | D# |

 A#  ก็รู้เธอหวังอยากให้ฉันเปลี่Dmยน..   เป็นฉันที่เธอต้องกGmาร   แต่เธอไม่สนใจ.. สิ่งที่ฉัD#นทำลงไป   ไม่เคยรู้ว่าทำไม เพราะอะไร

 A#  เธอขอให้ฉันเปลี่ยนแปลงทุกสิ่Dm   ทิ้งทุกอย่างข้างใGm   ต่อจากวันนี้ไป..    คงจะไม่D#มีวันใด ที่ตัวฉันมีความหมาย

 Cm  เธอไม่เคยรู้.. D#สิ่งนั้นมันมีจริง Cm  แต่กลับให้โยนทิ้ง..   สิ่งที่ฉันD#นั้นต้องการ คือสิ่งนี้Fที่จะบอก

ฉัA#นเป็นฉันอย่างนี้Dmสวรรค์คงไม่ปล่อยให้ฉันตาGmให้ฉันเป็นตัวเองเถอะได้ไหD#ม ที่เราจะมีกันฉัA#นเป็นฉันอย่างนี้Dmลองเข้ามารู้สึกถึงข้างใGmที่ฉันมอบให้เธอ แบบที่ฉัD#นเป็นอย่างนี้

 A#  และในตอนนี้โปรดฟังฉันก่อDm   รู้ว่าเธอร้อนใGm   แค่เพียงเธอรับฟัง.. สิ่งที่ฉัD#นทำลงไป   มีความหมายมากเพียงใดในจิตใจ

 A#  หากเธอยอมรับในทุก ๆ อย่Dmาง   ฉันว่ามีหนทาGmง ให้เราอยู่ร่วมกัน   และสวรรD#ค์คงบันดาล   สิ่งที่ขวางความเข้าใจให้หมดไป

 Cm  แต่เธอได้ยินไหDm   แค่อยากให้D#เธอได้เข้าใจ   และรับรู้Fในความหมาย

** |

A# | Dm7 |Gm | D# |

* | ** |

A# | Dm7 |Gm |

สิ่งที่ฉัD#นต้องการ สิ่งที่ฉันต้องการก็รู้A#เธอหวังอยากให้ฉันเปลี่ยนคอร์ดเพลง เปลี่ยน INK WARUNTORN (อิ้งค์ วรันธร)

เนื้อเพลง เปลี่ยน (OST. BBetter ทูบีเบทเทอร์) INK WARUNTORN (อิ้งค์ วรันธร)ก็รู้เธอหวังอยากให้ฉันเปลี่ยน เป็นฉันที่เธอต้องการ แต่เธอไม่สนใจ สิ่งที่ฉันทำลงไป ไม่เคยรู้ว่าทำไม เพราะอะไร เธอขอให้ฉันเปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง ทิ้งทุกอย่างข้างใน ต่อจากวันนี้ไป คงจะไม่มีวันใด ที่ตัวฉันมีความหมาย เธอไม่เคยรู้ สิ่งนั้นมันมีจริง แต่กลับให้โยนทิ้ง สิ่งที่ฉันนั้นต้องการ คือสิ่งนี้ที่จะบอก ฉันเป็นฉันอย่างนี้ สวรรค์คงไม่ปล่อยให้ฉันตาย ให้ฉันเป็นตัวเองเถอะได้ไหม ที่เราจะมีกัน ฉันเป็นฉันอย่างนี้ ลองเข้ามารู้สึกถึงข้างใน ที่ฉันมอบให้เธอ แบบที่ฉันเป็นอย่างนี้ และในตอนนี้โปรดฟังฉันก่อน รู้ว่าเธอร้อนใจ แค่เพียงเธอรับฟัง สิ่งที่ฉันทำลงไป มีความหมายมากเพียงใดในจิตใจ หากเธอยอมรับในทุกๆอย่าง ฉันว่ามีหนทาง ให้เราอยู่ร่วมกัน และสวรรค์คงบันดาล สิ่งที่ขวางความเข้าใจให้หมดไป แต่เธอได้ยินไหม แค่อยากให้เธอได้เข้าใจ และรับรู้ในความหมาย สิ่งที่ฉันต้องการ สิ่งที่ฉันต้องการ ก็รู้เธอหวังอยากให้ฉันเปลี่ยน


เมื่อเพลง "เปลี่ยน" เวอร์ชั่นต้นฉบับจากวง Flure ถูกเปลี่ยนอารมณ์และตีความใหม่ให้นุ่มละมุนปนเศร้า ด้วยเสียงร้องของน้องอิ้งค์-วรันธร กลายเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์สั้น BBetter (ทูบีเบทเทอร์) ที่ลึกซึ้งจับใจ