เพลงที่เธอไม่ฟัง

  Bedroom Audio   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เพลงที่เธอไม่ฟัง Bedroom Audio
เนื้อร้อง/ทำนอง: กวิน ศิรินาวินเรียบเรียง: Bedroom Audioสังกัดค่าย: TERO MUSIC

E | B |C#m | A |
E | B |C#m | A |

 E  รู้สึกยังไงเก็บเอาไว้B   ไม่เคยคิดจะC#m | Aบอก.. E  เอ่ยปากตรง ๆ คงไม่ไหB   หัวใจมันC#m | Aฝ่อ..

 C#m  รักมากเพียงใด จดเอาไว้Aให้เป็นเพลง E  บอกกับตัวเอง   เผื่อเธBอได้ยินเพลงของฉัC#m   มันคงจะดีถ้าวันไหBนที่เธอฟัง A  ที่เก็บมานาน   ให้เพลBงบอกความลับของใจ

 E  แต่กลัวมันจะเป็น   เพลงรัBกที่เธอแค่ฟังผ่C#mาน   เป็นอีกเพลงหวาน ๆA   ไม่โดนใจ ไร้ความหมEาย   ท่วงทำนองจะร้อยBถ้อยคำ   ไว้สวยงาC#mมสักเท่าไร A  จะดีอย่างไรถ้าเธอไม่สนใจฟัง

E | G#m G# |C#m | A B |

 E  ที่แต่งทำนองบอกว่ารักB   ตั้งใจให้ฟังC#m | Aออก.. E  รู้สึกยังไงมากแค่ไหB   ใช้เพลงไปC#m | Aบอก..

 C#m  ทั้งหมดในใจ เก็บมาเขียAนให้เป็นเพลง E  อยากจะบรรเลง..ข้อควาBมข้างในหัวใจฉัC#m   วันหนึ่งถ้าได้ร้อBงให้เธอฟัง A  ที่เก็บมานาน   ให้เพลงBบอกแทนรักข้างใน

** |

E | G#m G# |C#m | A B |
E | G#m G# |C#m | A B |

 E  แต่มันบังเอิญเพลงนี้B ฉันไม่ได้ฟังผ่าC#m   ทุกข้อความหวาน ๆA ล้วนมีความหมาE   เป็นทำนองเรียงร้อยBถ้อยคำ   ที่สวยงาC#mมและจับใจ.. A   เพลงของเธอฉันตั้งใจฟัง

** |

E | G#m G# |C#m | A B |
E |คอร์ดเพลง เพลงที่เธอไม่ฟัง Bedroom Audio

เนื้อเพลง เพลงที่เธอไม่ฟัง Bedroom Audioรู้สึกยังไงเก็บเอาไว้ ไม่เคยคิดจะบอก เอ่ยปากตรงๆคงไม่ไหว หัวใจมันฝ่อ รักมากเพียงใด จดเอาไว้ให้เป็นเพลง บอกกับตัวเอง เผื่อเธอได้ยินเพลงของฉัน มันคงจะดีถ้าวันไหนที่เธอฟัง ที่เก็บมานาน ให้เพลงบอกความลับของใจ แต่กลัวมันจะเป็น เพลงรักที่เธอแค่ฟังผ่าน เป็นอีกเพลงหวานๆ ไม่โดนใจ ไร้ความหมาย ท่วงทำนองจะร้อยถ้อยคำ ไว้สวยงามสักเท่าไร จะดีอย่างไรถ้าเธอไม่สนใจฟัง ที่แต่งทำนองบอกว่ารัก ตั้งใจให้ฟังออก รู้สึกยังไงมากแค่ไหน ใช้เพลงไปบอก ทั้งหมดในใจ เก็บมาเขียนให้เป็นเพลง อยากจะบรรเลงข้อความข้างในหัวใจฉัน วันหนึ่งถ้าได้ร้องให้เธอฟัง ที่เก็บมานาน ให้เพลงบอกแทนรักข้างใน แต่มันบังเอิญเพลงนี้ ฉันไม่ได้ฟังผ่าน ทุกข้อความหวานๆล้วนมีความหมาย เป็นทำนองเรียงร้อยถ้อยคำ ที่สวยงามและจับใจ เพลงของเธอฉันตั้งใจฟัง