ดวงอาทิตย์ตก (Sunset)

  FREEHAND   สตริง   คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ดวงอาทิตย์ตก FREEHAND
เนื้อร้อง/ทำนอง: Thanotch Laohaเรียบเรียง: FREEHAND

A | A |D | D |
F#m | E |D | Dm |

 A  แค่เพียงอยากรู้   ว่าในตอนนี้Dเธอเป็นอย่างไง   เมื่อไม่มีกัF#mนเหมือนเดิม   คืนและวันหมุนEเวียน   แล้วเธDอเปลี่ยนไปหรือเปล่า

 A  และส่วนตัวฉัน   ยังมีคำถามDมากมายในใจ   วันที่เราเคF#mยข้างกัน   ทำให้คิดถึงทุEกวัน   ไม่มาDกมายแต่ไม่หายDmไป

เมื่อไหร่ที่ดวงอาทิAตย์ลาลับไปมันทำให้ยิ่งคิดถึงDเธอทุกคราเมื่อไหร่ที่ความมืดมิF#mด..คืบคลานเข้ามEในใจมันยิ่งคิดถึงDเธอเมื่อไหร่ที่ดวงอาทิAตย์ผ่านพ้นไปเรื่องราวที่เคยมีเธDอก็ย้อนมามันยังเป็นความคิดถึF#mง..ในบางเวลEแต่มันไปเคยหาDยไป

A | A |D | D |
F#m | E |D | D |

 A  อาจเป็นที่ฉัน   ที่ยังคงคิDด และติดในใจ   เธอยังเป็นควF#mามทรงจำ   ที่ยังสวยงาEมในใจ   ไม่มาDกมายแต่ไม่หายDmไป

* |

มันไม่เคยหายไป

* |

มันไม่เคยหายไป

มันยังเป็นความคิดถึF#mงในบางเวลEแต่มันไปเคยหายDไปมันไม่เคยหายไป

A |คอร์ดเพลง ดวงอาทิตย์ตก FREEHAND

เนื้อเพลง ดวงอาทิตย์ตก (Sunset) FREEHANDแค่เพียงอยากรู้ ว่าในตอนนี้เธอเป็นอย่างไง เมื่อไม่มีกันเหมือนเดิม คืนและวันหมุนเวียน แล้วเธอเปลี่ยนไปหรือเปล่า และส่วนตัวฉัน ยังมีคำถามมากมายในใจ วันที่เราเคยข้างกัน ทำให้คิดถึงทุกวัน ไม่มากมายแต่ไม่หายไป เมื่อไหร่ที่ดวงอาทิตย์ลาลับไป มันทำให้ยิ่งคิดถึงเธอทุกครา เมื่อไหร่ที่ความมืดมิดคืบคลานเข้ามา ในใจมันยิ่งคิดถึงเธอ เมื่อไหร่ที่ดวงอาทิตย์ผ่านพ้นไป เรื่องราวที่เคยมีเธอก็ย้อนมา มันยังเป็นความคิดถึงในบางเวลา แต่มันไปเคยหายไป อาจเป็นที่ฉัน ที่ยังคงคิด และติดในใจ เธอยังเป็นความทรงจำ ที่ยังสวยงามในใจ ไม่มากมายแต่ไม่หายไป มันไม่เคยหายไป มันไม่เคยหายไป มันยังเป็นความคิดถึงในบางเวลา แต่มันไปเคยหายไป มันไม่เคยหายไป