หัวใจสะออน (ซนซน 40 ปี GMM GRAMMY)

  โจอี้ ภูวศิษฐ์   สตริง   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง หัวใจสะออน โจอี้ ภูวศิษฐ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ยืนยง โอภากุล (แอ๊ด คาราบาว),อัสนี โชติกุลเรียบเรียง: ขยี้แบนด์สังกัดค่าย: genie records

D | A |G | D |
D | A |G | D |

กว่Dาจะรู้จักจำA..    ตัวGก็ชอกช้ำอีDเจ็Dบมาแล้วไม่จำA..    ไม่จำGหัวใจสะออน

D | A |G | D |
D | A |G | D |

กว่Dาจะรู้จักจำA..    ใจGต้องชอกช้ำอีDกว่Dาจะคิดเข้าใจA..    บาGงทีมันก็สายเกิDผ่าDนมาแล้วผ่านไAป..    ยังG ไม่คิด ไม่เข็Dผ่าDนมาได้ก็บุญAแล้ว เหลือGแต่ตัวเปล่า ๆD

รัBmกมีไว้ให้ใส่Gใจ..    รัBmกมีไว้เคียงคู่GรัBmกมีไว้ให้เชิGดชู.. เคียAงคู่คนทุกคD

มีหัวใจไม่จำG..น้ำคำที่AเคยหลอกลDวง..    Bmไม่เคยห่วงเคยหวEmง.. ว่าตัAวจะช้ำเท่าไD Cร..ก็หัวใจเจ้ากรรGม.. ชอกช้ำAแล้วยังชอบลD Bmอง..ก็ว่ากันตามทำนองEm.. (ของคAนหัวใจสะออDน)

กว่Dาจะรู้สึกตัAว..    ตัGวก็ชอกช้ำอีDเจ็Dบมาแล้วไม่จำA..    ไม่จำGหัวใจสะออD

Bm | Bm |G | G |

D | D |A | A |
D | D |A | A |
D | D |A | A |

A |

** | * | ** |

ก็คน..หัวใจสะออน

D |คอร์ดเพลง หัวใจสะออน โจอี้ ภูวศิษฐ์

เนื้อเพลง หัวใจสะออน (ซนซน 40 ปี GMM GRAMMY) โจอี้ ภูวศิษฐ์กว่าจะรู้จักจำ ตัวก็ชอกช้ำอีก เจ็บมาแล้วไม่จำ ไม่จำหัวใจสะออน กว่าจะรู้จักจำ ใจต้องชอกช้ำอีก กว่าจะคิดเข้าใจ บางทีมันก็สายเกิน ผ่านมาแล้วผ่านไป ยัง ไม่คิด ไม่เข็ด ผ่านมาได้ก็บุญแล้ว เหลือแต่ตัวเปล่าๆ รักมีไว้ให้ใส่ใจ รักมีไว้เคียงคู่ รักมีไว้ให้เชิดชู เคียงคู่คนทุกคน มีหัวใจไม่จำ น้ำคำที่เคยหลอกลวง ไม่เคยห่วงเคยหวง ว่าตัวจะช้ำเท่าไร ก็หัวใจเจ้ากรรม ชอกช้ำแล้วยังชอบลอง ก็ว่ากันตามทำนอง ของคนหัวใจสะออน กว่าจะรู้สึกตัว ตัวก็ชอกช้ำอีก เจ็บมาแล้วไม่จำ ไม่จำหัวใจสะออน ก็คนหัวใจสะออน