ดีใจที่ได้เจอ (Happy I Am)

  หนู มิดด้าม   สตริง   คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ดีใจที่ได้เจอ หนู มิดด้าม(ตัวจริง)
เนื้อร้อง/ทำนอง: หนู มิดด้ามเรียบเรียง: หนู มิดด้าม,พศวัต พัชรอนันต์กุล

G | G |G | D |
G | G |C D | G |

เหมืGอนว่าเธอคือคน ๆ นั้นเหมืGอนว่าฉันเคยรักเธDเหมืGอนว่าใจฉันเคยให้เธอให้Cเธอเป็Dน..ทุก ๆ อย่Gาง

เหมืGอนว่าเธอกำลังมองฉันสายGตาคู่นั้นจำได้ดีDเหมืGอนความทรงจำที่เราเคยมีก็CวนกลับมDา..อีกครั้G | G D/F#ง..

คงไม่ขEmอให้เธอนั้นกลัBmบมาจะไม่ถาCมว่ายังรักกันอยู่Gไหม    D/F#แค่อยากให้รู้Emตอนนี้..ฉัBmนนั้นดีใจ..ที่ได้เจอCเธอ..  D (D#dim)

หวัGงว่าเธอคงสบายดีหวัGงว่าเธอคงสุขใจDไม่Gรู้ว่าจะได้เจอกันอีกไหมแต่CดีใจDที่ได้เจG

G | G |G | D |
G | G |C D | G | G D/F# |

* | * | ** |

ไม่Gรู้ว่าจะได้เจอกันอีกไหมนาCนแค่ไหDน.. ไม่เคยลืมเธอ

G | G |G | D |
G | G |C D | G |

G | G |G | D |
G | G |C D | G |

C D | G |คอร์ดเพลง ดีใจที่ได้เจอ หนู มิดด้าม(ตัวจริง)

เนื้อเพลง ดีใจที่ได้เจอ (Happy I Am) หนู มิดด้าม(ตัวจริง)เหมือนว่าเธอคือคนๆนั้น เหมือนว่าฉันเคยรักเธอ เหมือนว่าใจฉันเคยให้เธอ ให้เธอเป็นทุกๆอย่าง เหมือนว่าเธอกำลังมองฉัน สายตาคู่นั้นจำได้ดี เหมือนความทรงจำที่เราเคยมี ก็วนกลับมาอีกครั้ง คงไม่ขอให้เธอนั้นกลับมา จะไม่ถามว่ายังรักกันอยู่ไหม แค่อยากให้รู้ตอนนี้ฉันนั้นดีใจ ที่ได้เจอเธอ หวังว่าเธอคงสบายดี หวังว่าเธอคงสุขใจ ไม่รู้ว่าจะได้เจอกันอีกไหม แต่ดีใจที่ได้เจอ ไม่รู้ว่าจะได้เจอกันอีกไหม นานแค่ไหน ไม่เคยลืมเธอ